Avfallsdata skal gjøre renovasjon på turistattraksjoner mer miljøvennlig

Gjennom digitalisering skal EU-prosjektet AURORAL bidra til bedre reiselivsopplevelser i distriktene. Narvik kommune er en av pilotene, og i år utvides prosjektet til å inkludere logistikk, transport og avfallshåndtering.

I fjor ble det installert persontellere på fem utvalgte destinasjoner i Hålogalandsregionen for å registrere det faktiske besøkstallet på attraksjonene. Disse var Stetind, Beisfjord minnelund, Fagernesfjellet, Rombaksbotn og Tore Hunds rike.

I år videreføres og utvides det EU-finansierte prosjektet. Ved Snolkehytta på Gratangsfjellet er det installert persontellere, og på Fagernesfjellet blir avfallsbeholdere i tilknytning til Narvikfjellet skisenter utstyrt med sensorer. I sistnevnte tilfelle er Hålogaland Ressursselskap (HRS) ny samarbeidspartner.

– Sensorene tilfører oss verdifulle data som vi kan bruke for å effektivisere logistikken hos oss. Målingene som sensorene gjør, forteller oss hvor fulle de ulike søppelbeholderne er og når vi må tømme hvor, forklarer Line Dalhaug, miljø- og utviklingssjef i HRS.

I praksis betyr det at beholderne tømmes etter behov og ikke etter fastsatt rute.

– Fram til nå har vi tømt til faste tidspunkt uavhengig av fyllingsgraden på konteinerne. Med de nye nivåmålerne slipper vi å komme til halvfulle eller overfylte beholdere. Samtidig sparer det miljøet siden systemet legger opp en optimal rute for oss basert på dataene fra sensorene, sier hun.

Får bredere tallgrunnlag

For AURORAL-prosjektet er dataene fra HRS-sensorene interessante fordi de kan kobles opp mot data om antall besøkende i Fagernesfjellet.

HRS har mange konteinere plassert på Fagernesfjellet i tilknytning til Narvikfjellet skisenter. Målet er at sensorene skal effektivisere næringsrenovasjonen ved skianlegget og samtidig gi prosjektet verdifulle data. FOTO: HRS
HRS har mange konteinere plassert på Fagernesfjellet i tilknytning til Narvikfjellet skisenter. Målet er at sensorene skal effektivisere næringsrenovasjonen ved skianlegget og samtidig gi prosjektet verdifulle data. Foto: HRS

Det er Narvik kommunes næringsselskap Futurum med prosjektleder Truls Torblå som holder i AURORAL, og han får god hjelp fra Smart Innovation Norway gjennom Smart Narvik-satsningen og turistselskapet Visit Narvik.

– Forsøpling er ofte et problem på slike attraksjoner som dem vi har fokusert på i prosjektet, derfor ønsket vi å involvere det lokale avfallsselskapet for å se på mulige løsninger, sier Mikael af Ekenstam, programleder i Smart Narvik.

Som en del av AURORAL-prosjektet, er det satt opp ulike skilt med QR-koder på de seks attraksjonene i regionen. Ved å skanne disse med smarttelefon får turgåere en introduksjon til stedet de besøker, og de får veiledning til turmål der de kan oppleve enda mer av områdets historie.

– Data fra persontellerne og QR-kodene gir oss større innsikt i hvor mange som besøker attraksjonen, på hvilke tidspunkt de kommer og hvor de kommer fra. Dette gir oss grunnlag for å drive med besøksforvaltning og for å skreddersy nye tjenester og opplevelser til dem som besøker destinasjonen, sier Mikael af Ekenstam.

Han er spent på hvilken tilleggsinformasjon tallene fra nivåmålerne på Fagernesfjellet gir prosjektet.

– Klarer vi å sette data fra for eksempel persontellerne i sammenheng med data fra nivåmålerne, vil det kunne bli enklere å forutsi nøyaktig når det vil bli behov for å tømme avfallsbeholderne, og på den måten unngå forsøpling, forklarer af Ekenstam.

Mer effektiv renovasjon

Sensorene plasseres innvendig i toppen av konteineren. Den registrerer avfallsnivået og varsler Hålogaland Renovasjonsselskap (HRS) om når de må kjøre ut og tømme. Innkjøp og installering er finansiert av EU-prosjektet AURORAL. FOTO: HRS
Sensorene plasseres innvendig i toppen av konteineren. Den registrerer avfallsnivået og varsler Hålogaland Renovasjonsselskap (HRS) om når de må kjøre ut og tømme. Innkjøp og installering er finansiert av EU-prosjektet AURORAL. Foto: HRS

Fagernesfjellet rager over Narvik bysentrum. Den høyeste toppen er 1272 meter over havet, og Narvikfjellet skisenter, som er Nord-Norges største komplette alpinanlegg, ligger på bysiden av fjellet. I november 2022 ble det åpnet en forskningsstasjon for atmosfærisk ising i området.

Det by- og kystnære fjellet er et hytte- og fritidsområde, og tilstrømningen av turister og innbyggere er stor året rundt med vinteren og sommeren som høysesonger.

Pågangen av besøkende påvirker næringsrenovasjonen i området, og det er til tider utfordrende å holde tritt med endringene i kapasitetsbehovet. Miljø- og utviklingssjefen i HRS har stor tro på at nivåmålerne som monteres i beholderne, skal bedre situasjonen betraktelig.

– Ingen er tjent med overfylte konteinere samtidig som det er verken lønnsomt eller miljøvennlig å kjøre ut for å tømme halvfulle beholdere. Vi har stor tro på denne løsningen. AURORAL har i første omgang konsentrert seg om næringsrenovasjon, men vi har allerede bestilt 90 nye nivåmålere til et større prøveprosjekt på husholdningsrenovasjon, sier Dalhaug.

Stort potensial

AURORAL-prosjektet startet i 2021 og varer ut 2024. Narvik kommune er en av åtte europeiske piloter innenfor ett eller flere av prosjektets fokusområder som er landbruk, turisme, mobilitet, energi og helse.

En del av AURORAL-prosjektet omhandler digital historiefortelling. Prosjektet har satt opp informasjonsskilt langs populære turstier og på ulike destinasjoner i Hålogalandsregionen hvor QR-koder tilfører bilder og tekst til turopplevelsen. Foto: Mikael af Ekenstam
En del av AURORAL-prosjektet omhandler digital historiefortelling. Prosjektet har satt opp informasjonsskilt langs populære turstier og på ulike destinasjoner i Hålogalandsregionen hvor QR-koder tilfører bilder og tekst til turopplevelsen. Foto: Mikael af Ekenstam

Målet er å se hvordan digitale plattformer kan gjøre det enklere å bo og jobbe i landlige områder på ulike steder i Europa.

Narvik skal bruke kunnskap, erfaringer og datagrunnlag fra prosjektet til å forbedre besøksforvaltningen i Hålogalandsregionen og se på mulighetene for etablering av ny næring og nye tjenester.

– Tilgangen på data gir oss blant annet et godt tallgrunnlag i søknadsprosesser. Turmål, stier, skilting og annet krever vedlikehold, og ved å kunne dokumentere hvor mange som ferdes i området, stiller man sterkere i søknadsprosesser inn mot virkemiddelapparatet, påpeker af Ekenstam.

Besøkende kan også bidra til vedlikehold av AURORAL-attraksjonene. Ved alle seks turistmålene er det satt opp informasjon om hvordan man kan bidra til fellesskapet digitalt.

En viktig del av prosjektet er å engasjere lokalbefolkningen. Det gjøres blant annet gjennom en lokal referansegruppe som gir innspill til prosjektledelsen.

– Noen av resultatene så langt er økt vedlikehold av populære turmål i eget nærområde og et bedre transporttilbud. Over tid fører AURORAL potensielt til flere arbeidsplasser samt en mer effektiv og miljøvennlig renovasjon. Vi er spente på erfaringene vi gjør oss i sommer, sier Mikael af Ekenstam i Smart Narvik og Truls Torblå i Futurum.

Kontaktperson: Mikael af Ekenstam