Årets klyngepartner i NCE Smart Energy Markets topper anerkjent global liste

– En ekstremt stor anerkjennelse

I det som av mange regnes som nobelprisen innen miljø, Corporate Knights’ topp 100-liste over verdens mest bærekraftige selskaper, klatret Schneider Electric til den gjeve førsteplassen i løpet av 2020.

Schneider Electric er et franskeid selskap som operer i mer enn 100 land, deriblant Norge. Selskapet er en global energi- og automatiseringsspesialist og er klyngemedlem i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som ledes av Smart Innovation Norway.

I januar offentliggjorde den anerkjente, kanadiske media- og forskningsbedriften Corporate Knights sin årlige Global 100-indeks over de mest bærekraftige selskapene i verden. Helt øverst troner nå Schneider Electric. Til sammenligning lå det Paris-baserte selskapet på 29. plass på samme tid i fjor. Og for å sette det hele i perspektiv; over 8000 store og små selskaper har blitt vurdert og rangert.

– Det er ekstremt stort, spesielt med tanke på at dette er en svært anerkjent liste, kommenterer Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge.

Hun legger til:

– Vi har jobbet med klimaskiftet i 15 år, i motsetning til mange andre selskaper som har satt det på agendaen de siste årene. Det er en integrert del av selskapet vårt. Både visjonen og misjonen vår globalt peker på det grønne skiftet. Vi var også blant de første selskapene i verden som lanserte et barometer som viser vår påvirkning på miljøet. Det gjorde vi allerede i 2005. Og siden den gang har vi gått ut med våre planer og vist hvordan vi ikke bare snakker om det i store ord, men faktisk også bidrar positivt til det grønne skiftet. Det er ganske unikt med den langsiktigheten.

Norsk klimabidrag

Schneider Electric lanserte med andre ord sitt miljøbarometer hele ti år før FNs bærekraftsmål ble lansert i 2015. Nystrøm forteller at selskapet jobber med bærekraft i to perspektiver, det internasjonale og det nasjonale perspektivet.

– Fra et globalt perspektiv, er det å elektrifisere verden ekstremt viktig. De siste 15 årene har vi gitt 30 millioner mennesker tilgang til strøm. Det høres ut som en trivialitet i norsk setting, for her har vi alle hatt strøm siden 1800-tallet. Men det å få tilgang til strøm betyr velstands- og samfunnsutvikling og reduksjon av fattigdom.

– Fra et norsk perspektiv, er mange av løsningene vi selger til våre kunder basert på tanken om at vi ønsker å redusere energiforbruket, bruke strømmen smartere, og å redusere CO2-utslippene. Det er vår hovedpåvirkning i Norge.

Blant bedriftene Schneider Electric jobber med, og som forbruker mye strøm, er datasentre, sykehus og bygg. Utslippene fra bygg, globalt sett, representerer 40 prosent av det totale utslippet i verden.

– Derfor bidrar vi med energieffektive løsninger ut mot disse kundene, men vi er også opptatt av bærekraft internt i selskapet. Vi har ekstrem troverdighet innen det vi driver med og det merker vi også i form av at mange ønsker å jobbe hos oss, sier Nystrøm.

Blant tiltakene det norske kontoret bidrar med for å løse verdens største utfordring, nemlig klimautfordringen, er energieffektive lokaler, elbiler i firmabilparken og strenge restriksjoner på reisevirksomhet.

– Samtidig er det viktigste internt hva de ansatte gjør. Vi har drøye 500 ansatte i Norge, og deres miljøfotavtrykk på hjemmebane er betydelig større en det selskapet har. Derfor har vi tiltak for å sikre engasjement og aktivitet hos de ansatte. Det blir en del av kulturen, påpeker Nystrøm.

«Det grønne skiftet er god business»

Schneider Electric er et børsnotert aksjeselskap og den norske direktøren er ikke i tvil om at det også er god forretning å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

– Hvis du ser på aksjeprisen vår de siste årene, har den gått oppover, i motsetning til mange av våre konkurrenter. Det norske oljefondet er en av våre største investorer. Sånn sett mener vi at det er mye bra business å hente ved å drive det grønne skiftet, spesielt gjennom teknologiutvikling og digitalisering.

Hun mener disse to faktorene er en forutsetning både for å drive det grønne skiftet, men også for å drive effektivisering av hvordan selskapet jobber ute i verden.

– Det er et klart forretningsperspektiv, men i tillegg til det har vi en genuin intensjon om å påvirke fremtidige generasjoner på en god måte. Vi pleier å si at vi er et selskap med en visjon som snakker til både hjernen og hjertet, sier Nystrøm.

Suksessoppskrift: Miljø på agendaen og gode venner

Når lederen for verdens mest bærekraftige selskaps norske operasjon og for årets klyngebedrift i NCE Smart Energy Markets blir spurt om hun har noen tips til andre bedrifter som ønsker å drive mer bærekraftig, er hun klar på at det starter med et oppriktig engasjement.

– Det er jo slik at det du setter på agendaen, som du har fokus på og som du måler, er gjerne det du får resultater av. Men du må ha en genuin interesse for bærekraft, for du lykkes ikke uten et oppriktig ønske om å bidra. Samtidig kan bidraget fra ulike bransjer være veldig forskjellig, påpeker Nystrøm.

Hun er i tillegg tydelig på at å være en del av klyngen er en viktig del av strategien for å lykkes med å bidra til det grønne skiftet.

– Vi har en klar partnerstrategi, for vi tror ikke at vi kan lykkes alene. Vi må ha med oss noen gode venner og klyngesamarbeidet representerer nettopp en gjeng med gode venner. Derigjennom ønsker vi å dele med andre og bidra til at andre lykkes, avslutter Nystrøm.