AI-akseleratoren er i gang: – Kompetente og dyktige gründere

Da Smart Innovation Norway lanserte sitt akseleratorprogram for AI-bedrifter, våknet bransjegründerne. Interessen i søknadsperioden har vært stor, og nå er fem nøye utvalgte selskaper i gang med et intensivt tre måneders langt opplegg.

Startskuddet gikk i desember med samling av alle deltakerne hos Smart Innovation Norway i Halden. Tema for dagen var å presentere seg slik at man ble bedre kjent på tvers av selskapene, og det ble informert om hva som venter i ukene framover.

– Vi merker at vi har med dyktige og kompetente gründere å gjøre. Det er et høyt nivå på alle deltakerne, og de fleste er godt i gang med å bygge selskapene sine, sier prosjektleder Thomas Hansen.

AI på alles lepper

Han og kollegene ved Smart Innovation Norway er veldig fornøyde med antall søkere og interessen som har vært rundt Launchpad AI Accelerator. Kunstig intelligens (AI) er teknologi som har potensial for bruk innenfor alle bransjer, og blant søkerne var det et bredt spekter.

– AI har vært på alles lepper i 2023, så det er ikke overraskende at interessen for akseleratoren vår er stor. Vi fikk søknader fra selskaper innenfor blant annet klesindustrien, media, turisme og energi, sier Hansen.

Launchpad AI Accelerator. Foto: Celine Zapffe
Launchpad AI Accelerator er Nrges første rendyrkete akseleratorprogram. Foto: Celine Zapffe

Bredden i bransjetyper gjenspeiler seg i variasjonen av AI-baserte produkter og tjenester som søkerne har utvikelt. Prosjektlederen er imponert over allsidigheten og kreativiteten til norske gründere.

– Det er spennende å gå gjennom søknadsbunken til denne utgaven av Launchpad og se de ulike måtene selskapene bruker AI-teknologien på. Alt fra smart bruk av ulike verktøy til modelltrening og avansert maskinlæring, sier han.

Nøye utvelgelse

Det er gjort en grundig utvelgelse blant søkerne for å finne dem som er mest motivert og har størst potensial. Jobben var ikke enkel, men til slutt landet Hansen og kollegene på følgende fem selskaper:

Gjennom en kartleggingsfase og samtaler har teamet til Smart Innovation Norway dannet seg et kunnskapsgrunnlag om hvem gründerne er, og hva konseptet deres går ut på. De fem utvalgte overbeviste ekspertene basert på selskapenes ansatte, kompetanse og konsept.

– Som gründer må du være ambisiøs, du må kjenne markedet ditt og teamet må ha teknisk kompetanse, understreker Hansen.

Launchpad AI Accelerator. Foto: Celine Zapffe
Alle deltakerne presenterte seg for hverabdre under første samling. Foto: Celine Zapffe

Høye forventninger

Flere av deltakerne har gjennomført andre akseleratorprogrammer tidligere og har kommet et stykke på vei med å bygge opp selskapene sine.

Likevel ser Hansen et stort potensial i årets Launchpad AI Accelerator-deltakere.

– Det er en viktig faktor for oss å velge bedrifter som vi ser at vi kan tilføre verdi. Vi sitter på årevis med kompetanse innen blant annet marked, forretningsmodell, salg, finansiering og skalering, og dette vil vi dele med selskaper som vi har trua på, sier prosjektlederen.

I tre måneder og over flere samlinger og individuelle rådgivningsmøter skal mentorene hos Smart Innovation Norway hjelpe neste generasjon AI-bedrifter opp og fram.

– Det blir hardt arbeid, og vi forventer at deltakerne jobber målrettet mot å realisere sitt potensial. Alle vet at det er tøft å være gründer, og vi er glade for å være en støtte på veien. Jeg er sikker på at utvelgelsesprosessen vår har bidratt til at vi nå sitter med en gjeng dedikerte og dyktige folk, sier Thomas Hansen.