Velkommen til en lærerik dag og lansering av katapultsenteret AID i Halden

Gjennom SIVA sin ordning, Norsk katapult, kan vi nå skape en nasjonal samhandlingsarena hvor vi kan tilby nye tjenester som bidrar til økt bærekraft og mobilisering for norske selskaper.

Prosjektet har etablert et simulatorsenter i Halden der man får tilgang til ekspertise og testing innenfor områdene tilgjengeliggjøring av data, digitale tvillinger og kunstig intelligens. Fokuset er på industriell anvendelse av disse teknologiene, og skal hjelpe SMB-er og større virksomheter med omstilling, digitalisering og vekst. For å få til dette på best mulig måte, er det avgjørende med samhandling og bygge nettverk på tvers sammen med etablerte og nye samarbeidspartnere.

Vi ønsker dere velkommen til en visuell og lærerik dag!

 

Har du spørsmål? Kontakt Gurill Mediaa, senior prosjektleder, på e-post

 

Program/Agenda

13:30 – 13:35

Velkommen


Kjell Reidar Mydske

13:35 – 13:50

Katapult- hva det er og hvilke tjenester tilbys


Bjørn Arne Skogstad

13:50 – 14:00

Intro AiD katapultnoden- hva er det og kundereisen


Gurill Mediaa

14:00 – 14:05

Simuleringscase


Sølve Fauskevåg

14:05 – 14:20

Tilgjengeliggjøring av data


Petter Kvalvik

14:20 – 14:40

Pause og mingling

14:45 – 15:00

Økt bruk av kunstig intelligens


Eirik Andreassen

15:00 – 15:15

AI-klyngen


Tore Lie

15:15 – 15:50

Simuleringsmuligheter AID katapultnode


Ketil Thomsen

15:50 – 16:00

Takk for i dag og veien videre


Gurill Mediaa