Kraftløftet i Østfold - lansering


Mandag 30. oktober kl. 09.00 vil NHO og LO lansere Kraftløftets rapport for Østfold. Dette skjer i våre lokaler (Smart Innovation Arena).
Smart Innovation/NCE Smart Energy Markets har bidratt i en arbeidsgruppe for Østfold.

Program/Agenda

09:00 – 09:05

 Velkommen


 • Vegard Einan, regiondirektør i NHO Viken Oslo
 • Ulf Lervik, regionleder i LO Østfold
09:05 – 09:25

Hva er Kraftløftet og hvorfor er det viktig?


 • Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør næringspolitisk avdeling i NHO
 • Kenneth Sandmo, avdelingsleder næringspolitisk avdeling i  LO
09:25 – 09:35

Status Kraftløftet og videre planer for Østfold


 • Ulf Lervik
 • Jon-Vidar Knold, seniorrådgiver i NHO Viken Oslo
09:35 – 10:00

Kraftløfterapporten for Østfold


Gorm Lunde, CEO i Thema Consulting

10:00 – 10:10

Slik kan kraftsituasjonen påvirke bedrifter


 • Torgeir Hjertaker, fabrikkdirektør i Denofa
10:10 – 10:30

Tid for Pause

10:30 – 10:45

Energieffektivisering og nye energikilder som del av løsningen i Østfold?


 • Morten Karlsen, direktør kraftmarked Østfold Energi
10:45 – 11:00

Nettet er fullt – kan vi allikevel elektrifisere og etablere ny industri?


 •  Stig Ottesen, sjefsforsker Smart Innovation Østfold
11:00 – 11:15

Samhandling på tvers av næringsliv, politikk og samfunn, inkludert innbyggerinvolvering


 • Siri Martinsen, tidligere AP ordfører og nå gruppeleder i Fredrikstad
11:15 – 11:40

Bedre utnyttelse av kapasitet i eksisterende og videre. Utbyggingsplaner i  Østfold


 • Erik Jansen, direktør nettdrift i Elvia
11:40 – 12:00

Hvordan passer Kraftløftet inn i Østfold Fylkeskommune sin klima- og energiplan?


 • Fylkesrådsleder Viken Siv Henriette Jacobsen
12:00 – 13:00

Tid for lunsj

13:00 – 13:10

Intro til workshop


 • Guro Nereng, klimarådgiver Fredrikstad kommune
 • Jon-Vidar Knold
13:10 – 13:45

Workshop

13:45 – 14:00

Veien videre


 • Vegard Einan
 • Ulf Lervik