Frokostmøte: Hva betyr dekommisjonering for Halden?

Tema: Hva betyr dekommisjonering for Halden?

Talere: Magnar Kristiansen fra Leif Grimsrud AS, Martin Andreasson fra Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), Halden Kommune og Stian Melhus fra DECOM-klyngen

Hvor: Leif Grimsrud AS, Svinesundveien 334, 1788 Halden.

Når: 19. desember kl. 08:30 – 10:00

Bevertning: Frokost, kaffe, te, pepperkaker og enkle julekaker

Hvem: Åpent for alle

 

VI inviterer til en uformell og lærerik førjulsfrokost der sentrale aktører i DECOM-klyngen forteller om potensialet for næringsliv, kommuner og offentlige etater når det gjelder dekommisjonering.

Dekommisjonering handler om å planlegge for alle faser fra etablering til destruksjon og opprydding samt gjenbruk av materialer, sikker håndtering av miljøfarlig avfall og gjenoppretting av området – på en så lønnsom måte som mulig.

NND skal gjennomføre et av landets største bærekraftprosjekt ved å bygge ned Norges historiske atomforskningsanlegg i Halden og på Kjeller på en trygg og sikker måte. Etaten skal også finne løsninger for håndtering av avfallet som inkluderer høyaktivt brukt reaktorbrensel.

Halden kommune har vært vertskommune for atomreaktoren til Institutt for Energiteknikk siden 1950-tallet og er sentral samarbeidspartner med NND og DECOM-klyngen.

Entreprenørselskapet Leif Grimsrud AS er medlem i DECOM-klyngen og veldig engasjert i å finne ut hvordan dekommisjonering kan bidra til økt vekst for bedriften.

I dekommisjonering ligger det store, men enn så lenge til dels udefinerte muligheter for verdiskapning i mindre og større skala. Våre innledere på frokostmøtet kommer til å si noe om blant annet hvilket potensial de ser, hvilke behov de har, og hva slags vekst man ser for seg når dekommisjoneringen kommer skikkelig i gang.

Vel møtt!