Hvordan skal vi løse energikrisen i Viken? Bli med på seminar torsdag 1. juni!

Målgruppen for seminaret er industri- og næringslivsaktører, representanter fra transportbransjen, havner, lokale/regionale myndigheter, samt politikere i Viken, som alle har interesse av at det er tilstrekkelig fornybar kraft, på rett sted, til rett tid i vår region.

Bakteppet for seminaret er energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere». Regionen har allerede underskudd på kraft i viktige industriområder, og verre blir det når enda flere industriaktører og tungtransporten skal gjennomføre overgangen fra fossilenergi til elektrifisering. Det iverksettes alt for få tiltak og prosessene går for sakte.

For å nå målet om mer fornybarkraft, er det avgjørende at både industri/næringsliv, myndigheter og innovasjonsmiljøene står sammen, og legger tilbørlig press med samme argumentasjon og informasjonsgrunnlag. Seminaret vil by på faktabasert innsikt fra næringsliv, forskning og innovative pilotprosjekter.

Seminaret vil legge vekt på å belyse problemstillingene rundt kraftsituasjonen i det grønne skiftet, hvilke muligheter som ligger i nettkapasiteten, relevante muligheter for ny produksjon og energioptimalisering og til slutt nødvendige regulatoriske endringer.

Vi ønsker å samle rundt 100 deltakere i Halden denne dagen, og vil også legge opp at seminaret også kan overværes digitalt.

Se programmet og meld deg på her

Program/Agenda

Se programmet her