Bærekraft i praksis

Et prakademisk kurs for små og mellomstore bedrifter

Smart Innovation Norway tilbyr et kompetanseprogram til alle inkubator og klyngemedlemmer, som skal bidra til økt bærekraftskompetanse og konkurransekraft hos våre medlemmer.

Programmet baserer seg på forskningsbaserte rammeverk og metoder, og gir deg verktøyene du trenger for omstilling til ansvarlig og konkurransedyktig forretningsdrift.

Dette er et kurs i bærekraftsledelse i tre moduler,  hvor vi vil benytte forskningsbasert kunnskap som fundament, for å praktisk bistå bedriftene hands-on med å utforme en bærekraftsstrategi.

Hvorfor et kompetanseløft innen bærekraft?

Dette kurset vil bistå med forståelse rundt:

Hvilke krav, forventninger og regelverk bør man ha oversikt over? Både nasjonale reguleringer og internasjonale markedsendringer som følge av EU sine direktiver og andre markedsdrivere.

Hva er rammeverkene vi forholder oss til i strategisk bærekraftsarbeid? Som eksempelvis FN`s bærekraftsmål, Planetary Boundaries og Future Fit framework. Vil det være relevant med en sertifisering for din virksomhet?

Hvordan bygger vi en bærekraftsstrategi? Hva er en vesentlighetsanalyse? Hva er en interessentanalyse? Hvorfor er dette prekære elementer for konkurransekraften i din virksomhet?

Hva er egentlig bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller? Finnes det gode case på selskapsmodeller eller bærekraftstiltak som øker lønsomhet og reduserer materialforbruk?

Hvordan mobilisere og motivere organisasjonen og få samfunnsansvar inn i daglige rutiner? Hvordan kan vi bli gode på involvering, god endringsledelse, måling og oppfølging av bærekraftsmål? Og hvordan snakker vi om dette til kunder og investorer?

Hvordan kan vi gjøre gode framsyn på bærekraftsfeltet: Hva kan vi forvente de neste årene? Hvordan vil bærekraft og klimafokus påvirke lønnsomhet og konkurransekraft? Hvordan bygger vi resiliens?

 

KURSPROGRAM

11 SEPTEMBER – 12:00-16:00 – Oslo

MODUL 1  INNSIKT FOR AKTIVERING 

 1. Realitetsorientering, status for verden og Norges bærekraft
 2. Hva sier forskningen om hva som haster mest og hva må til for bedring?
 3. Planen; Hva innebærer bærekraftsmålene og klimaforpliktelsene?
 4. Hvilke krav vil du møte fra kunder, forretningsparterne og myndigheter i framtiden? Og hvordan utfører du en interessent analyse?
 5. Bærekraftige forretningsmodeller – med relevante eksempler på lønnsomme modeller som fungerer.

Gruppediskusjon: Vi har i innsiktsbolken sett på verden gjennom den store linsen, nå skrur vi objektivet tilbake til vår hverdag: Hva betyr dette for oss?

Målsetting: Denne bolken skal både motivere, og inspirere virksomhetene til å komme i gang. De skal tenke at dette kan være en vinn/vinn situasjon for en selv og våre omgivelser, men at det haster å komme i gang fordi toget allerede holder på å forlate plattformen.

30 september 10:00-11:00 – Digitalt forum

 

16 OKTOBER  09:00-12:00 – Digitalt på teams

MODUL 2  HVORDAN SKAPE EN BÆREKRAFTIG BEDRIFT

 1. Hvordan redusere avtrykk, men øke påvirkningskraft? 
 2. Hva er de virkelige problemene i vår virksomhet? 
 3. Hvilke barrierer og muligheter finnes for vårt virke? 
 4. Mulighetene våre: Fotavtrykk og håndavtrykk
 5. Vesentlighetsanalysen, og hvordan vi kan bruke den.

Gruppeoppgave: Vi setter i gang kartlegging/diskusjon om de tre elementære; Hva, Hvordan og Når.

Målsetting: Denne bolken skal ta oss “Peptalk til Real talk”; Det er her vi starter et reelt arbeid med vesentlighetsanalyse i egen virksomhet.

5 november 10:00-11:00 – Digitalt forum

 

27 NOVEMBER  12:00-16:00 – Halden

MODUL 3  KARTLEGGING & MÅLBILDE 

 1. Hvor er målet, og hvordan skal vi komme dit?
 2. Hvordan prioritere, SMARTe mål og KPIer
 3. Bærekraftsrapportering: Hva er det, og hvordan gjør man det i små bedrifter?
 4. Hvordan formidle strategien, på en effektiv måte, uten floskler?
 5. Veiledning for å unngå grønnvasking og rainbow-washing.

Fellesoppgave: Vi lager et initielt målkart basert på vesentlighetskorset.
Målsetning: Vi har et felles bilde av målet for bedriften, og begynner å jobbe konkret med KPIer.

 

Pris

Tre moduler med fasilitering / veiledning tilbys til:
10 000 NOK per selskap
Inkubatormedlemmer får 50% SIVA-rabatt
Klyngemedlemmer får 20% rabatt

Normal pris per kursdeltaker er 40 000 NOK

 

Meld deg på: