Klima

Vi ønsker å bidra til risikoredusering på planetens grenser ved aktivt å søke løsninger og utvikle teknologier innen AI, energi og klimatisk teknologi som sikrer et trygt operasjonsrom for menneskeheten.

SIN ser bærekraft som en forretningsmulighet for seg selv, men også for selskapene og klyngene vi samarbeider med, og vi vil øke våre innsats for å sikre investeringer og støtte til løsninger som faktisk bidrar til at vi holder oss innenfor våre planetære grenser.