Fokus på nedstrøms-/sluttkunden, samspillet mellom desentralisert kraftproduksjon, lagring og bruk, elektrifisering og sektorkobling, fleksibilitet og smarte løsninger for sluttkunder, brukeratferd, kraft- og fleksibilitetsmarkeder, forretningsmodeller, regulatoriske spørsmål, digitalisering inkludert AI og beslutningsstøtte.

Energiomstillingsmodell