– Vår rolle som node er å hjelpe norske virksomheter med å ta i bruk blockchain-teknologien

Smart Innovation Norway er en viktig bidragsyter i EBSI-NE, et prosjekt som skal få fart på bruk av blockchain-teknologi på tvers av landene i Europa.

En europeisk blockchain-basert tjenesteinfrastruktur (EBSI) ble utviklet i 2018 for å fremme utviklingen og implementeringen av blockchain-teknologi innenfor EU. EBSIs hovedmål er å forbedre effektiviteten, gjennomsiktigheten og sikkerheten til digitale tjenester, også når det gjelder transaksjoner på tvers av grenser.

– For å akselerere implementeringen av teknologien på tvers av landene i Europa, ble prosjektet EBSI-NE, der NE står for nodeutvidelse, sparket i gang i mai 2023. Prosjektet er finansiert av EU som en del av Digital Europe-programmet, forteller Iliana Ilieva, seksjonsleder for energimarkeder og vitenskapelig koordinator hos Smart Innovation Norway.

EBSI-NE er et samarbeidsinitiativ mellom 24 organisasjoner fra 14 europeiske land. Arbeidet til konsortiet vil pågå i to år (2023-2025) og skal sette ut 18 EBSI-noder i produksjonsfasen.

6 gode grunner

De viktigste grunnene bak EBSI-initiativet, og ambisjonen om å fremme bruken av blockchain-teknologi i europeiske land, er som følger:

  1. Øke interoperabiliteten mellom EU-land: EBSI har som mål å skape en standardisert blockchain-infrastruktur som sørger for sømløse transaksjoner og kommunikasjon på tvers av europeiske land.
  2. Økt sikkerhet og tillit: Blockchain-teknologi kan forbedre sikkerheten og påliteligheten til digitale transaksjoner. Ved hjelp av teknologien skal EBSI redusere svindel, sikre dataintegritet og øke generell tillit til digitale interaksjoner.
  3. Strømlinjeforming av offentlige tjenester: EBSI er designet for å støtte ulike offentlige tjenester og gjøre dem mer effektive og kostnadseffektive, inkludert tjenester som identitetsverifisering, tollprosesser og styring av forsyningskjeder. Blockchain kan gi en transparent og sporbar ramme for disse tjenestene.
  4. Digital transformasjon: EU anerkjenner viktigheten av å omfavne digitale teknologier for økonomisk vekst og konkurranseevne. I Norge jobber regjeringen allerede med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi som er planlagt ferdigstilt i 2024.
  5. Forskning og innovasjon: EBSI fungerer som en plattform for forskning og innovasjon innenfor blockchain-området – med muligheter for testing og implementering av nye applikasjoner og løsninger.
  6. Støtte til ny teknologi: Ved å investere i blockchain-teknologi gjennom initiativer som EBSI, posisjonerer EU seg for å dra nytte av mulige fordeler og innovasjoner – og dermed være i forkant av teknologiske fremskritt.

Norsk node

Smart Innovation Norway er en av de 24 partnere i prosjektet – og det er ikke tilfeldig.

Iliana Ilieva, seksjonsleder for energimarkeder og vitenskapelig koordinator hos Smart Innovation Norway.
Iliana Ilieva, seksjonsleder for energimarkeder og vitenskapelig koordinator hos Smart Innovation Norway.

– Vi ble ansett som en utmerket partner for EBSI-NE-prosjektet på grunn av vår langvarige erfaring og ekspertise innen anvendt kunstig intelligens (AI). Vår rolle som node vil være å gjennomføre aktiviteter som hjelper norske aktører med å ta i bruk blockchain-teknologien, kommenterer Ilieva.

Spesielt vil Smart Innovation Norway legge til rette for tjenester knyttet til teknisk brukerstøtte og engasjere virksomheter i opplæringsaktiviteter.

– For å gjøre EBSI enklere å forstå og implementere for norske virksomheter, fokuserer vi på å utvikle og demonstrere egne innovative pilotprosjekter som fremmer bærekraft. Pilotdemonstrasjonen vil øke omfanget av tjenesteinfrastrukturen og inspirere aktører til å begynne å bruke den selv, påpeker seksjonslederen.

Baner vei for teknologien

Ilieva forklarer videre at Smart Innovation Norway ønsker å være en bidragsyter og tilrettelegger for den globale digitaliseringsutviklingen.

– Det gjelder spesielt der hvor regjeringer og organisasjoner utforsker og tar i bruk blockchain-teknologi for å møte ulike utfordringer og forbedre effektiviteten og sikkerheten til digitale prosesser. Vi planlegger å oppnå dette ved å informere og øke kunnskapen blant relevante aktører om mulighetene som blockchain-serviceinfrastrukturen gir, sier hun.

Smart Innovation Norway vil også tilby teknisk hjelp og bistå virksomheter med å utforme sine bruksområder og implementere teknologien.