Slik utvikler du blokkjedeløsninger basert på EUs infrastruktur

Som en del av prosjektet EBSI-NE (European Blockchain Services Infrastructure – Nodes Expansion), har Smart Innovation Norway laget et veikart som skal hjelpe norske aktører med å etablere prosjekter basert på blokkjedeteknologi fra EBSI.

– Veikartet skal hjelpe norske aktører med å utvikle blokkjedeløsninger basert på EUs EBSI-infrastruktur, forteller Iliana Ilieva, seniorforsker og vitenskapelig koordinator hos Smart Innovation Norway.

EBSI, eller European Blockchain Services Infrastructure, er et initiativ etablert av EU-kommisjonen og de europeiske medlemslandene for å utvikle en europeisk infrastruktur for blokkjedeteknologi.

Iliana Ilieva er seniorforsker og vitenskapelig koordinator hos Smart Innovation Norway.

– Målet med EBSI er å fremme samhandling mellom ulike blokkjedesystemer og støtte utviklingen av digitale tjenester i Europa på en sikker og effektiv måte, forklarer Ilieva. Hun legger til:

– EBSI skal bidra til å bygge tillit i digitale tjenester ved å sikre at data er autentiske, sikre og transparente.

Skal informere og veilede

Smart Innovation Norway er én av 24 partnere fra 14 europeiske land i samarbeidsprosjektet EBSI-NE (European Blockchain Services Infrastructure – Nodes Expansion). Sammen skal prosjektpartnerne utvikle og ta i bruk EBSI-nettverket på europeisk nivå ved å øke antallet valideringsnoder i produksjonsnettverket.

Blant Smart Innovation Norways hovedoppgaver i EBSI-NE er å spre relevant informasjon om EBSI-initiativet, spesielt om mulighetene det gir, og støtte interessenter i å ta i bruk teknologien.

– Veikartet er et viktig steg i denne prosessen. Det tilrettelegger for at relevante aktører får nyttig kunnskap som de kan bygge videre på for å ta i bruk EBSI-infrastrukturen. Veikartet gir god veiledning om hvordan virksomheter kan etablere et prosjekt basert på blokkjedeteknologi fra EBSI, påpeker Ilieva.

Hva er en blokkjede?

En blokkjede er en desentralisert transaksjonslogg. Transaksjonene og informasjonen som lagres kan være nær sagt hva som helst, for eksempel kjøp/salg av varer og tjenester eller andre finansielle transaksjoner, kontrakter og verdipapirer, sertifikater, attester eller vitnemål. Den mest velkjente bruken av blokkjeder er kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin.

EBSI-NE legger til rette for at nasjonale aktører kan bruke og tilpasse EBSI-infrastrukturen til sine spesifikke behov, noe som fremmer interoperabilitet og samhandling mellom nasjonale og europeiske blokkjedetjenester.

– I denne sammenhengen har veikartet som mål å gi støtte til alle relevante norske EBSI-interessenter. Veikartet skal kunne gi nyttige forklaringer og gode svar som kan hjelpe norske aktører benytte de mulighetene som EBSI byr på, sier Ilieva.

For offentlige og private aktører

Forskeren forteller at veikartet er rettet mot aktører fra både privat og offentlig sektor som kan tenke seg å teste og eventuelt ta i bruk blokkjedeteknologi fra EBSI.

– Det forklarer hvordan en interessent kan komme i gang, hvordan løsningen burde defineres, utformes og utvikles. I tillegg gir veikartet oversikt over relevante norske prosjekter og aktører som allerede har tatt i bruk EBSI, og hvor man kan henvende seg ved spørsmål eller ved ønske om samarbeid, avslutter hun.