NCE Smart Energy Markets anerkjent som GULL-klynge

NCE Smart Energy Markets anerkjent som GULL-klynge:

– Bekreftelse på at klyngen holder høy standard

Rett før jul kom gladnyheten om at næringsklyngen NCE Smart Energy Markets har fått tildelt gullsertifisering fra European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) – etter en nøye vurderingsprosess, som endte i svært god omtale.

“The strategy building process can be considered a standard of excellence, engaging local players, external consultants, related strategies, and a global perspective. The result is a clear identification of a segment of bright future and high potential, leveraging local smart specialisation, in line with national policy orientations and global trends.”

Avsnittet over er hentet fra den nylige vurderingen av NCE Smart Energy Markets, gjort av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) på oppdrag fra European Cluster Excellence Initiative (ECEI), som er initiert av EU-kommisjonen.

Grundig revisjon

Sammen med klyngeteamet bestående av Marianne Bjerkman, Victoria Næss Jensen og Kjell Reidar Mydske, gikk to representanter fra ESCA gjennom hvert aspekt ved klyngen for å undersøke om NCE Smart Energy Markets fortjener å få stempelet “Cluster Organisation Management Excellence Label (Quality Label) GOLD”, som blant annet kunne bety mye for fremtidig finansiering.

Nå er resultatet klart: NCE Smart Energy Market kan herved kalle seg en gullsertifisert klynge!

– For oss er dette en bekreftelse på at metodikken som benyttes i arbeidet med å utvikle klyngen holder en høy standard, og at klyngen som sådan har et godt oppsett. Det betyr også at vi blir gitt nye verktøy for kontinuerlig forbedring, noe vi selvfølgelig ønsker å inkludere partnerne våre i, kommenterer en glad Bjerkman.

Signal til omverdenen

Hun forklarer videre at gullsertifikatet er en effektiv måte å kommunisere NCE Smart Energy Markets sine ambisjoner på, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er et godt signal til omverdenen om at vi er en klyngeorganisasjon som arbeider strategisk og systematisk. Det er også viktig for oss å finne måter vi kan forbedre oss på gjennom et blikk utenfra, noe det legges opp til mellom hver sertifisering, sier hun.

At klyngen nå har fått gullsertifikatet er et resultat av godt, systematisk arbeid med klyngeutvikling gjennom mange år. Dette gir seg blant annet til kjenne gjennom et velfungerende klyngenettverk med mange engasjerte partnere.

– I Smart Innovation Norway har vi et klyngeteam med bred kompetanse innen ulike områder som er nødvendige for å få til vellykket drift av NCE Smart Energy Markets, men det er medlemsbedriftene som skal ha mye av æren for klyngens suksess. De er fremoverlente, og bidrar til å utvikle bransjen ved å tenke nytt, påpeker klyngeleder Mydske.

Fordel for ny AI-klynge

Resertifisering av klyngen vil skje igjen om to år. Da vil revisorene undersøke om klyngeledelsen har arbeidet systematisk med tilbakemeldingene som er gitt, og hvordan klyngen generelt sett har utviklet seg.

– Det systematiske arbeidet med NCE Smart Energy Markets, samt erfaringene knyttet til sertifiseringsprosessen, vil vi også ta med oss i arbeidet med vår nye klynge, Cluster for Applied AI. Dette vil sørge for at vi får et solid fundament og en målrettet metodikk fra starten av, og vil gi klyngen de beste forutsetninger for å lykkes, avslutter Mydske.

Du kan lese den overordnede vurderingen (på engelsk) her:

NCE Smart Energy Markets, managed by the private company Smart Innovation Norway, is a well-matured cluster initiative with a clear thematic focus. A business-oriented management approach is implemented with all relevant aspects in place.

The cluster management being embedded in a larger organisation offers clear advantages regarding stability, resilience against temporary down-turns, and flexibly available resources for activity peaks. However, currently the distinction between the two brands “NCE Smart Energy Markets” and “Smart Innovation Norway” at least for an outsider is not clear; this should be an issue to be addressed.

The strategy building process can be considered a standard of excellence, engaging local players, external consultants, related strategies, and a global perspective. The result is a clear identification of a segment of bright future and high potential, leveraging local smart specialisation, in line with national policy orientations and global trends.

The preparation of materials necessary for the assessment was perfectly suited for the job to be done and allowed a smooth process and a very fruitful interaction with the cluster representatives.

FAKTA

  • Gullsertifisertifisering av klynger i regi av EU-kommisjonen er en prosess hvor organisasjoner som demonstrerer høy grad av profesjonell og sofistikert klyngeledelse, tildeles et gullsertifikat etter en omfattende revisjon.
  • Dette er dokumentasjon på klyngens nivå, samt klyngeledelsens forpliktelse til kontinuerlig å arbeide med sine prosesser for å sikre høy prestasjon.
  • Dette vil igjen legge grunnlaget for et velfungerende økosystem som tilrettelegger for innovasjon og vekst.