Kurs: Big Data Analytics (omstillingsmotoren)

Samfunnet vårt står midt i en teknologisk revolusjon drevet av nye digitale teknologier, hvor Big Data og kunstig intelligens er to av premissene for disse endringene.

Gartner predikerer at det innen 2020 vil være en betydelig mangel på ressurser med kompetanse innen Big Data Analytics, men få offentlige og private virksomheter tar nødvendige grep for å gjøre noe med dette. I samarbeid med Capgemini, Høgskolen i Østfold og NCE iKuben, tilbyr vi et intensivkurs på 2 + 2 dager, hvor du får en innføring i hva Big Data er og hvordan du kan anvende det i din virksomhet.

Kurset knytter sammen teori og praksis for å gi deg som deltaker grunnleggende kunnskap om Big Data og maskinlæring. Du får innsikt i begreper, metodikk og vi vil introdusere deg for et rammeverk som kan implementeres i egen virksomhet for praktisk anvendelse.

For å oppnå dette, splitter vi opp kurset i to deler, hvor deltakerne skal løse en oppgave i mellomperioden frem til siste del av kurset. Her skal de ta utgangspunkt i et konkret problem, prosjekt eller oppgave i virksomheten og bruke metodikk og rammeverk fra kurset til å løse oppgaven. I kursets siste del vil vi evaluere og analysere oppgavene som deltakerne har jobbet med og hjelpe til med å se på fokusområder, bruk av metode og videre fremdrift.

Kurset ga oss en kickstart for å evaluere potensielle områder i egen bedrift og ikke minst innblikk i en verktøykasse og et fagmiljø hvor man kan hente mer bistand. Det varierte kursinnholdet ga god innsikt i nye muligheter og tankesett.

Trude Bjering-Strand og Frode Magnussen, Østfold Energi

.

Hvem passer kurset for?

Analytics-kurset er rettet mot mellomledere og nøkkelressurser i bedrifter, organisasjoner eller kommuner som skal jobbe med, eller ha ansvar for, virksomhetens grep og satsning rundt digital intelligens og maskinlæring. Dette kan være deg som jobber i marked, salg eller IT.

.

Hvorfor bør jeg melde meg på?

Kurset er et godt utgangspunkt for å komme i gang med praktisk anvendelse av Big Data Analytics i egen virksomhet eller kommune. Videre skal kurset gi deg økt forståelse og kompetanse innen Big Data Analytics, samt gi deg innsikt i hvordan din virksomhet kan anvende ny teknologi for å skape verdi og konkurransefortrinn.

I videoene under kan du se og høre administrerende direktør i eSmart Systems, Knut Johansen, og kommunikasjonssjef i Halden kommune, Martin Vik, fortelle hvorfor Big Data-kompetanse er så viktig å tilegne seg i dagens samfunn – både for private og offentlige virksomheter.

NÅR:

Kurset går over 2+2 dager:

  • 24.- 25. okt og 7.- 8. nov.
  • Kurset starter kl 09:00 alle dager.
  • Det er forventning om noe arbeid i perioden mellom dagene.
HVOR:

Kart: Simulatorsenteret, Remmen Kunnskapspark

PROGRAM (fra sist kurs):

ORDINÆR PRIS:
15.000,- pr pers

STØTTE GJENNOM OMSTILLINGSMOTOR:
10.500,- pr pers*

BEDRIFTEN BETALER:
4.500,- pr pers*

*Forutsetter godkjent søknad til Innovasjon Norge gjennom Omstillingsmotor.

Omstillingsmotor er et initiativ av Innovasjon Norge, hvor SMB-er kan motta støtte til kompetanseløft innen digitalisering. Godkjent søknad er en forutsetning for at programmet gjennomføres. Les mer på: www.omstillingsmotor.no

Kurs i Big Data Analytics (2 + 2 dager):

Er du klar for den digitale morgendagen?

Samarbeidspartnere:

Muligheter etter endt kurs

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan benytte din bedrifts data til å ta bedre beslutninger? Høgskolen i Østfold tilbyr deltidsstudium (15 studiepoeng) i Big Data Analytics med start høsten 2018.

Les mer om Big Data Analytics-studiet her

Video : eSmart Systems-sjefen om betydningen av Big Data-kompetanse

Video : Kommunikasjonssjefen i Halden kommune om Big Data-kurset

.

.