Smart Styring

Verdens beste kommune på digital matsvinnhåndtering

2019-2022

Status: F

Periode: 2019-2022

Program: Smart City Halden

 

Beskrivelse:

Prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnhåndtering» skal redusere matsvinn i Halden kommune. Målsetting i prosjektet er å:
– Redusere CO2-utslipp og optimalisere ressursbruk knyttet til matproduksjon.
– begrense ressursbruk og redusere kostnader knyttet til matinnkjøp og mathåndtering.
– Øke bevissthet knyttet til klimaforbedrende tiltak blant kommunalt ansatte og innbyggere.
– Gi økt kunnskap om klimavennlig kosthold og god utnyttelse av matressurser.
– Skape varige endringer i matvaner og forbruk gjennom kunnskapsspredning til barn og ung.