Smart mobilitet

Utvikle og installere solcelledrevet gatebelysning

2019

Status: A

Periode: 2019

Program: Smarte Samfunn Rømskog

 

Beskrivelse:

Installere solcelledrevne gatebelysning på i et områder hvor strømtilførsel ikke er lagt. Det ble startet et arbeid med å utvikle en eksisterende solcelledrevet gatebelysning med høyere mast, men prosjektet ble avsluttet grunnet usikkerhet av eierskap til gatebelysningen.