Renewable energy

Statistisk analyse på energiforbruk og effetkuttak - Master UMB

2013

Status: F

Periode: 2013

Program: Smart Energi Hvaler

 

Beskrivelse: 

«Hovedmålsettingen med denne oppgaven er å analysere energibruken på døgn -, uke – og sesongbasis for hytter og husholdning på Hvaler kommune.
Følgende delproblemstillinger analyseres:
• Hvilke hovedkategorier av forbruksprofiler finnes for boliger og hytter
• Hvordan påvirkes el-forbruket av lufttemperatur og vindhastighet
• Hva er sannsynlig utvikling for klimaet og hvordan kan denne utviklingen påvirke effekt- og energibehovet på Hvaler i fremtiden?
Gjennom to statistiske metoder, deskriptiv statistikk og prinsipalkomponentanalyse (PCA), vil ulike forbruksmønstre bli identifisert, med utgangspunkt i henholdsvis klima- og tidsvariabler. Oppgaven tar kun for seg det kortsiktige forbruket grunnet begrensninger i datamaterialet.»