Smart Water

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur

2017

Status: A

Periode: 2017

Program: Smart City Sarpsborg

 

Beskrivelse:

Hensikten med prosjektet er å kunne utføre helhetlig kontroll, styring, monitorering og måling av vann-nettet. Vi skal utvikle automatisk måling og avregning (Meter to Cash) samt fjerne ureglementerte avvik i vann-nettet. Fokus på produkter og tjenester. Utrulling og valg av vannmålere og kommunikasjon.
Prosjektet tar utgangspunkt i å utnytte eksisterende infrastruktur for kommunikasjon med alle el-målere på Hvaler, som ble installert i 2010-2011 av Norgesnett.