Smart Water

Smart Vann - digitalisering vanninfrastruktur (Halden)

2017-

Status: UA

Periode: 2017-

Program: Smart City Halden

 

Beskrivelse:

Hensikten med prosjektet er å kunne utføre helhetlig kontroll, styring, monitorering og måling av vann-nettet sammen med infrastrukturen til Hafslund/AMS Halden. Vi skal utvikle automatisk måling og avregning (Meter to Cash) samt fjerne ureglementerte avvik i vann-nettet.
Prosjektet tar utgangspunkt i å utnytte eksisterende infrastruktur for kommunikasjon med alle el-målere i Halden, som skal installeres i nær fremtid.