Research

Smart Rural Grid

2014 -2016

Prosjektet tester ut det nye konseptet «Smart Rural Grid», som vil benytte telekommunikasjon, kontroll og lagringsteknologier, samt andre systemer og apparater til å revolusjonere eksisterende strukturer og for å sikre en vellykket oppstart.

Smart Rural Grid-prosjektet har som mål å utvikle smart distribusjonsnett i ikke-urbane områder, hvor forsyningen er basert på enkle radialer, i tillegg til å søke den beste måten å gjennomføre overgangen fra det nåværende til det nye distribusjonsnettet i disse områdene.

Det utvikles intelligent styringsteknologi og kraftelektronikk for mikrogrid basert på smarte kraftroutere (Intelligent Distribution Power Routers).

Prosjektet har hatt stor betydning for opprettelse av EMPOWER, og erfaringer og forskningsresultater fra Smart Energi Hvaler har vært viktige brikker for å etablere EU prosjektet Smart Rural Grid.

Program: EU FP7

 

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 619610.