Smart mobilitet

Smart Moss Havn dashboard - Smart mobilitetsstyring til og fra Moss Havn

2017

Status: F

Periode: 2017

Program: Smart Moss Havn

 

Beskrivelse: 

I Smart Moss Havn-programmet skal vi etablere en AI-plattform/dashboard som mottar og sender (API) data og informasjon i sanntid eller periodevis, og som muliggjør smartere drift av Moss Havn gjennom visualisering, automatisering, maskinlæring og sanntidsanalyser.

Første delprosjekt er “Smart mobilitetsstyring til og fra Moss Havn” gjennom innsamling og analyse av data for å vise sanntidsinformasjon, predikere og planlegge transport.
Transportørene betaler 17 kr/min ved å stå i kø, dette gir unødvendig klimagassutslipp og påvirker øvrig transport gjennom Moss Sentrum. Spørsmål som skal besvares er: Når er det best å kjøre til og fra Moss Havn (for å unngå kø)?