Smart mobilitet

Smart Mobilitet - Ladestolper

2020-2022

Status: UA

Periode: 2020-2022

Program: Smart Skipvet

 

Beskrivelse: 

For å redusere kommunens klimagassutslipp bør kommunen tilrettelegge for elektrisk transport. Dette krever etablering av ladestruktur. Per i dag har kommunen 2 ladepunkter ved NAV og 2 ved hjemmesykepleien (Sollia). Det er behov for flere ladestasjoner, gjerne også en hurtigstasjon både for kommunale ansatte, næringslivet, innbyggere og gjennomreisende.