Smart Energy

Fremtidens energi

Status: UA

Periode: 2022-

Program: Smart Molde

 

Beskrivelse:

Hovedmålet er å demonstrere nye system, løsninger og prosesser gjennom ulike delprosjekter for å:
Redusere unødvendig energiforbruk og jevne ut effekttopper på nettet
Øke graden av fornybar energi i samfunnet
Prøve ut nye modeller for deling, kjøp og salg av energi
Øke kompetansen om og engasjementet rundt bærekraftig energi i ulike samfunnsgrupper.