Smart Styring, Smart Helse og Offentlige tjenester

Smart City responssenter

2016

Status: F

Periode: 2016

Program: Smart Energi Hvaler

 

Beskrivelse: 

Å utvikle konsept for interaktivt responssenter ved å bygge og pilotere en 6×2 meter interaksjonsflate som presenterer tilrettelagt informasjon fra alle kommunens datakilder på en flate Første fase er å etabler en FoU infrastruktur for at 5 kommuner skal i samarbeid være med å utvikle fremtidene interaktive responssenter for by og samfunn. Kommunene får da være med på å forme fremtidens løsning for styring av kommuner og styre utviklingen av innhold og funksjoner som er relevant for gitte by eller samfunn