Research

RESOLVD

2017-2020

Formålet med EU-prosjektet RESOLVD er å forbedre effektiviteten og kapasiteten til det lavspente (lokale) distribusjonsnettet for elektrisk energi (kraft).

I Norge er det særlig behov for dette på grunn av den høye andelen av elbiler som trenger lading.

Prosjektet går over tre år, med oppstart høsten 2017, og vil introdusere smarte elektroniske bokser som til enhver tid jobber for å utnytte kraftnettet best mulig.

Målet er et mer fleksibelt distribusjonsnett, som i første rekke styrker nettselskapene – som til syvende og sist skal komme innbyggerne til gode.

RESOLVD er et samarbeid mellom totalt sju forskningsinstanser rundt om i Europa, og spanske Universitat de Girona er koordinator.

Smart Innovation Norway (SIN) har ansvar for cirka 20 prosent og vil lede forskningsarbeidet med nye forretningsmodeller, standardisering og prosjektutnyttelse.

Hensikten er først og fremst å forstå energibransjens nåværende struktur, inkludert reguleringer og hinder. SIN vil undersøke hvordan de innovative mekanismene som blir utviklet under prosjektet best kan utnyttes.

 

Mer om prosjektet

  • RESOLVD skal designe, utvikle og teste nye elektroniske komponenter og verktøy, som skal gjøre det lokale kraftnettet mer tilpasningsdyktig og fremtidsrettet.
  • Ideen er at de smarte «boksene» utviklet i prosjektet skal skape en mer kostnadseffektiv energiproduksjon og dermed lavere utgifter for forbrukerne.
  • Når nettselskapene får bedre distribuert energiproduksjon, vil mindre energi gå tapt under transport, da produksjon og forbruk vil være nærmere hverandre.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773715