Fornybar energi, Smart Styring

Grønt skifte - Greener Events- VM i orientering

2017

Status: A

Periode: 2017

Program: Smart City Spydeberg

 

Beskrivelse: 

Identifisere samlingsarenaer og eventer i kommunen og anvende dette (f.eks. stand på miljøuka, Eksempelvis Spydeberg Rock, VM i Orienteringsløp) til å møte innbyggerne, næringslivet og de offentlig ansatte og skape dialog rundt Smart City Spydeberg; herigjennom iverksette involvering, engasjement og økt informasjon. Dette kan samtidig anvendes som markedsføring av konseptet + demonstrasjon av ulike nye smarte og klimavennlige teknologier og tjenester.