Smart mobilitet

Grønne Havner i Hurum

2017-2018

Status: I

Periode: 2017-2018

Program: Smart City Hurum

 

Beskrivelse: 

Prosjektets formål er å skape økt interesse for og bruk av elektriske båter på sjøen. Bruk av elektriske båter vil redusere miljøutslipp og lokal støyforurensing.