Research

FLEXGRID

2019-2022

Prosjektet FLEXGRID tilbyr en ny smartnett-arkitektur som fasiliterer høy penetrering av fornybare energikilder, gjennom innovative markeder og effektiv interaksjon mellom avansert styring av strømnett og intelligente interessenter.

Fremtidige smarte nett krever effektiv interaksjon mellom energimarkeder og strømnettenes styringssystemer, slik at nye tjenester kan introduseres og risiko minskes. Horisont 2020-prosjektet FLEXGRID ser for seg koordineringen og integreringen av:

  1. Avanserte modeller og verktøy i strømnettet
  2. Styringsverktøy for fleksibilitetsressurser
  3. Dataanalyse og nøyaktige prognoser for ulike markeder og fornybar energiproduksjon, for å garantere kostnadseffektive og stabile strømnett

For å nå målet, foreslår FLEXGRID-prosjektet en holistisk fremtidig smartnett-arkitektur som er i stand til å imøtekomme høy penetrering av fornybare energikilder gjennom fremmingen, interaksjonen og integreringen av:

  1. Innovative modeller som baseres på nylig fremgang innen spillteori, noe som gjør det mulig å kvantifisere og sterkt forbedre utbyttet mellom de ulike fremtidige energimarkedenes krav (sanntid, effektivitet, strategibevis, konkurransedyktighet, skalerbarhet, rettferdig og sikker/trygg), samt garantere, i teori og i praksis, rettferdigheten i likevektspunktene som energimarkeder når.
  2. Nettsystemmodeller som bruker optimaliseringsteori for å oppnå mer effektive algoritmer for markedsavregning og optimal kraftflyt for å oppnå skalerbarhet, på en måte som også må gi lave driftskostnader, gå over flere perioder, være robust og klar for nettverksoppgradering.
  • Innovative forretningsmodeller gjennom bruk av kunstig intelligens, som kan utnyttes av moderne energitjenesteleverandører og produsenter av fornybare energikilder, for å oppnå økonomiske og operasjonelle fordeler gjennom deres effektive interaksjon med FLEXGRIDs avanserte markeder og strømnettmodeller.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 863876.