Research

E-LAND

2018-2022

E-LAND-prosjektet har mål om å utvikle og demonstrere verktøy for energisystemer som kan takle tekniske, forretningsmessige og sosiale utfordringer.

Det dreier seg hovedsakelig om klimaresistent energiforsyning i de utfordrende økosystemene som finnes i isolerte og landlige områder.

Horisont 2020-prosjektet, med et budsjett på over 60 millioner kroner, involverer 12 europeiske partnere fra Norge, Finland, Spania, Hellas, Tyskland, Sveits og Romania. Smart Innovation Norways norske partnere er Schneider Electric Norge AS, IFE og Borg Havn AS. I tillegg, gjennom en separat samarbeidsavtale, deltar to partnere fra India.

E-LAND snur det tradisjonelle tekniske fokuset opp-ned. Utviklingsarbeidet starter dermed med å analysere dynamikken i samfunnene hvor handlingene skal skje. Dette skal sikre at borgernes behov blir hørt, i stedet for kun å fokusere på energiselskapenes behov.

Prosjektet skal levere en høykvalitetsverktøykasse bestående av flere nye, teknologiske, forretningsmessige og samfunnsengasjerende verktøy med kompetanse til å støtte og dekarbonisere isolerte samfunn. Verktøyene skal testes i tre regioner i Europa og regioner i India etter en passende tilpasning basert på det lokale økosystemet.

European union flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824388.