Smart Styring

Digital Tvilling

2019-2021

Status: A

Periode: 2019-2021

Program: Smart Molde

 

Beskrivelse: 

Molde kommune ønsker bygge digital tvilling slik Ålesund har gjort. Tvillingen skal brukes i Smart City programmet for å visualisere og teste ut applikasjoner i samfunnet. For eksempel kan tvilligen vislualisere samfunns-effekter av å stanse veier, endre åpningstider i arbeidsplasser, lage virtuelle bilkøer, starte en brann, bruke energi i et biligområde etc.