Smart mobilitet

Delingsmobilitet

2020-2022

Status: UA

Periode: 2020-2022

Program: Smart Skipvet

 

Beskrivelse: 

Gjennomførte spørreundersøkelser hos innbyggerne har kartlagt at manglende kollektivtilbud er en utfordring. Helse og omsorg og PLT har egne biler som kjører under normal arbeidstid, men som ikke brukes etter arbeidstid. Ved å etablere en utleie-pool for både biler og sykler kan innbyggerne få tilgang til kommunens kjøretøy og med det underlette transport. Delingsøkonomi er med å bidra til å redusere kommunens klimagassutslipp.