– Webinarene har hatt dobbelt så mange deltakere som antall påmeldte

Forrige uke ble første samling i arbeidsgruppe Smart Energi avholdt for medlemmer i NCE Smart Energy Markets – ikke i Simulatorsenteret i Halden som planlagt, men på nett i form av en webinarserie over tre dager – og det med hell.

– Dette har vært en prosess hvor man «bygger vei mens man går». Det er en læringsprosess og vi er glade for at dette har fungert. Vi vet at innholdet og innlederne våre har høy relevans, men formatet på web må bli ganske annerledes enn formatet for en fysisk workshop, forteller professor Bernt Bremdal, seniorforsker hos Smart Innovation Norway.

Han har hatt ansvaret for gjennomføringen av første samling for arbeidsgruppe Smart Energi, som grunnet corona-stengte kontorer og møteplasser ble avviklet over tre webinarer forrige uke. Samlingen tok for seg samarbeidsprosjektet mellom Statsbygg og flere medlemmer i NCE Smart Energy Markets, kalt «Digital Prosument».

– Vi presenterte teknologi, operative modeller og andre erfaringer fra prosjektet og samtidig snakket vi i nåtid og fremtid rundt smarte bygninger, energieffektivisering, sensorteknologi, BIM, fleksibilitet, maskinlæring og stordata i en slik kontekst, forklarer Bremdal (bildet).

Dobbelt så mange deltakere

Da coronapandemien snudde verden på hodet for et par uker siden, måtte mange bedrifter kaste seg rundt og tenke nytt.

Smart Innovation Norway har blant annet lagt over alle arbeidsgruppemøter til digitale plattformer, og den første samlingen for Smart Energi ble på mange måter ildprøven. Det skulle vise seg at flyttingen fra fysisk møteplass til webinarserie over tre dager ble en suksess.

– Vi delte opp i flere webinarer fordi det erfaringsmessig er slitsomt å holde fokus på nett over lengre tid. To timer av gangen virker optimalt. For workshopen som var planlagt som en fysisk samling, hadde vi cirka 35 påmeldte. Under webinarene har det vært opptil dobbelt så mange deltakere, røper Bremdal.

Han forteller at i prosessen med å flytte alle møter og workshops over til digitale arrangementer, har flere plattformer blitt testet – og form og innhold bearbeidet.

– Vi har tidligere strevd med dårlige kommunikasjonsplattformer som gjør at lyd, bilde og kommunikasjon ikke holder god nok kvalitet. Her har vi rustet opp og vi har unngått dette nå. Den tekniske kvaliteten med de grep som er gjort har vært veldig god. Det er helt avgjørende, påpeker professoren. Han legger til:

– Dessuten har vi en proff stab i Smart Innovation Norway som bistår arrangørene av slike webinarer. Det har også vist seg å være viktig. Forrige uke ble det avholdt flere online-events, og tilbakemeldingene har vært svært gode.

Høster gode erfaringer

Avdelingsdirektør i Statsbygg, Morten Dybesland, hadde en sentral rolle i gjennomføringen av webinarene og er svært fornøyd med resultatet.

Morten Dybesland.

– Møter digitalt er mye bedre enn å måtte avlyse. Vi høster nå erfaringer med mange ulike løsninger for å samarbeide og møtes digitalt. Jeg merker selv at det er noe jeg blir flinkere på, jo mer øvelse jeg får. Dokumentasjonen av innholdet i møtet er meget god og lar seg lett distribuere. Samtidig blir relasjonsbyggingen litt annerledes – mennesker er sosiale dyr, kommenterer Dybesland.

«Digital Prosument», forskningsprosjektet som webinarserien var bygget rundt, går ut på å optimalisere Statsbyggs eiendomsdrift med bruk av ny teknologi i form av sensorer/maskinlæring/Big Data som samler store mengder data, analyserer disse – og skal gjøre Statsbygg i stand til prediktiv eiendomsdrift. Dette gjelder både bruk av energi, arealer og driften av de tekniske systemene på eiendommen. Statsbygg har også undersøkt hvordan konseptet med fjerndrift av eiendommer kan se ut.

– Vi holdt innlegg og presenterte, svarte på spørsmål fra tilhørerne og diskuterte planlegging av selve seansen. Vi er veldig glade for at vi fikk til å erstatte det planlagte seminaret i Halden, avslutter Dybesland.

Om arbeidsgruppe Smart Energi

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede læringsmål som skal adresseres i arbeidsgruppe Smart Energi i første halvdel av 2020:

  • Lære av “best practice” innen områdene energisystem, mobilitet og energioptimalisering i bygg
  • Lære hvordan teknologier for ovennevnte områder kan spille bedre sammen for å skape innsikt og forståelse for mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi
  • Hvordan måle og styre smarte bygg for optimalt energiforbruk