United Future Lab Norway og Smart Innovation Norway blir partnere

– Å samarbeide rundt kunnskap, nettverk, miljøer og ideer gir bedre forutsetninger for alle

Med mål om å stimulere til prosjekter som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål, slår Ålesund-baserte United Future Lab Norway og Halden-baserte Smart Innovation Norway seg sammen.

– Vi vil samarbeide med United Future Lab Norway for å styrke arbeidet mot smarte og bærekraftige samfunn i Norge og internasjonalt. United Future Lab Norway er et sterkt og innovativt bærekraftsmiljø som vi har mye til felles med, sier Celine Berggren-Clausen, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Jobber mot FNs bærekraftsmål

United Future Lab Norway, eller Framtidslaben, er opprettet og drevet av Ålesund kommune og blir utviklet gjennom samarbeid med partnere. Målet er å stimulere til handlingsorienterte prosjekter som skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen alle de tre bærekraftsområdene økonomi, sosiale forhold og klima og miljø.

Marielle Furnes Mannseth, daglig leder, United Future Lab Norway.

– Samtidig skal prosjektene skape verdier og muligheter for de involverte partnerne. Framtidslaben har nå 65 partnere fra næringsliv, akademia, organisasjoner og offentlig sektor, og er involvert i 40 framtidsrettede prosjekt, forteller daglig leder for United Future Lab Norway, Marielle Furnes Mannseth.

Laben er en del av FNs program for smarte og bærekraftige byer, «United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC)», og er den andre laben i verden som har dette samarbeidet med FN. Den første holder til i Wien.

Skal dele kunnskap og nettverk

Ifølge avtalen som er signert mellom United Future Lab Norway og Smart Innovation Norway, er bakgrunnen for samarbeidet å jobbe mot bærekraftige byer og samfunn gjennom innovasjon, digitalisering og samarbeid på tvers. Dette skal gjøres gjennom blant annet å dele kunnskap og nettverk om smarte og bærekraftige byer og samfunn i Norge, i tillegg til å gi tilgang til attraktive partnere, miljøer og ideer.

Samarbeidet er knyttet til:

  • Etablering og videreutvikling av smarte og bærekraftige byer og samfunn nasjonalt og internasjonalt
  • Klyngeaktiviteter i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI: Workshops, innovasjonsgrupper, utvalgte kurs og konferanser
  • Omdømmebygging og internasjonal profilering av partene
  • Deling og strategisk utvidelse av kompetanse
  • Ivareta interesser til miljøene ovenfor nasjonale myndigheter i Norge

– Utgangspunktet er at samarbeidet skal være langsiktig, slik at United Future Lab Norway og Smart Innovation Norway kan utvikles til å bli et ledende miljø innen smarte og bærekraftige byer og samfunn både nasjonalt og internasjonalt, påpeker Furnes Mannseth.

– Vi mener at det å samarbeide rundt kunnskap, nettverk, miljøer og ideer gir bedre forutsetninger for alle aktører i norske samfunn. Det vil gi både deres og våre partnere et større kompetanse- og gjennomføringsforum på tvers av landet og det gleder vi oss veldig til, avslutter Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.