Smart Vann Hvaler vant «Årets SmartBy 2020»

JUBEL: Prosjektleder for Smart Vann Hvaler, Thor Moen, fikk æren av å ta imot prisen for Årets SmartBy-løsning 2020 digitalt onsdag ettermiddag.

Smart Vann Hvaler vant «Årets SmartBy 2020»:

– Prosjektet har allmenn samfunnsnytte med muligheter for redusert klimagassutslipp, redusert energibruk, reduserte lekkasjer og mye mer

Siden 2015 har Hvaler kommune og Smart Innovation Norway med samarbeidspartnere jobbet med smartby-prosjektet Smart Vann Hvaler. Så langt i 2021 har prosjektet allerede rukket å bli anerkjent i to uavhengige kåringer.

Smart Vann Hvaler er Norges, og kanskje Europas, første smarte nett for vann, digitalisert i fullskala. Prosjektet startet allerede i 2014 og er et samarbeid mellom Hvaler kommune, Smart Innovation Norway, Smart Energi/FEAS, Kamstrup, Energea, COWI og eSmart Systems.

Onsdag var Smart Vann Hvaler én av tre nominerte smartby-løsninger i finalen av Årets SmartBy 2020, som ble arrangert digitalt i regi av Dataforeningen – og stakk like godt av med førsteplassen.

Stolte ildsjeler

– Dette er stort på flere måter! Det viktigste for oss er kanskje at vi håper flere kommuner i Norge, Norden og Europa gjør det samme da det er meget store klimagevinster å hente, sier Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Jan Aspheim, teknisk sjef i Hvaler kommune

Han er prosjektleder for Smart Vann Hvaler, hvor Smart Innovation Norway er ansvarlig for konsept og idé. Hvaler kommune ved teknisk sjef Jan Aspheim (bildet) er prosjekteier.

– Det er kjempehyggelig og en viktig anerkjennelse av det arbeidet og den entusiasmen de ansatte i vann og avløp har hatt, og har, i arbeidet med Smart Vann Hvaler. Her har alle vært med, fra driftsoperatørene og fra forvaltningen. Jeg er enormt stolt av dem. Det er samtidig en anerkjennelse av de politikere som har trodd på og støttet oss i prosjektet, kommenterer Aspheim.

Utpekt som eksempel til etterfølgelse

Som om ikke det skulle være nok, har Smart Vann Hvaler i tillegg blitt utvalgt blant de beste smartby-prosjektene i Norge i en enda en kåring. På oppdrag fra DOGA har nemlig Norconsult kartlagt prosjekter fra hele landet som illustrerer de åtte prinsippene i smartby-veikartet – til inspirasjon og læring for andre som ønsker å komme i gang med lignende arbeid.

Dette resulterte i en samling på 16 prosjekter innen smart og bærekraftig by- og stedsutvikling i både små og store kommuner. Smart Vann Hvaler ble valgt ut som eksempelprosjekt under prinsipp nummer 8: «Begynn lokalt, tenk globalt».

– At vi har fått flere nominasjoner og priser for prosjektet, tror vi skyldes at Smart Vann Hvaler har allmenn samfunnsnytte med muligheter for redusert klimagassutslipp, redusert energibruk, reduserte lekkasjer, fokus på vannbevissthet og mye mer, forteller Moen.

– Klimagevinsten og samfunnsnytten kan iverksettes i alle norske kommuner, samt nordiske, europeiske og i de aller fleste av verdens vanninfrastrukturer. Vi tenker ikke så mye på vann, men når mennesker hører om prosjektet blir det liksom selvfølgelig, bemerker Ulrika Holmgren, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Nøkkelen er samarbeid

Dette er andre gangen et smartby-prosjekt som Smart Innovation Norway er samarbeidspartner i, vinner Årets SmartBy-løsning. I 2017 vant Halden kommunes prosjekt «Virtuell korttidsavdeling» konkurransen.

– Vi får til ting fordi vi samarbeider med andre. Uten våre samarbeidspartnere i kommunene, næringslivet, akademia og ikke minst alle idérike innbyggere, hadde vi ikke klart det. Vi er glade for alle priser og utmerkelser vi får, og samtidig må vi fortsatt jobbe hardt for å være det ledende innovasjonsmiljøet vi forsøker å være, avslutter Holmgren.

Om Smart Vann Hvaler

  • 5000 digitale vannmålere fra Kamstrup
  • >150 mil målerverdier på vann
  • Operativ fullskala, november 2018
  • Lansert i Norge som et ledende smartby-prosjekt av DOGA i 2020
  • Videre utvikling pågår fortsatt