Smart Innovation Venture og SpareBank 1 fortsetter samarbeidet

– Et tydeligere og mer konkret samarbeid rundt akseleratorprogrammet Launchpad

Etter at SpareBank 1 Østfold Akershus gikk inn som en av hovedsponsorene til Smart Innovation Norways inkubator og akseleratorprogram i 2019, har ingen av partene sett seg tilbake. Nå skal tilbudet til gründerne og oppstartsbedriftene utvides.

– Vi har hatt et samarbeid med Sparebank1 Østfold Akershus over flere år og det har fungert veldig bra. De er hovedsponsor og partner inn mot Launchpad-programmene våre. Den støtten vi får derfra er helt avgjørende for å gjennomføre, sier Lorenzo Ruscelli, leder for Smart Innovation Venture.

Han trekker frem gjennomføringen av programmet som nå heter Launchpad Scaleup (tidligere: Pangstart Akselerator) som eksempel. Takket være støtten fra hovedsponsoren arrangerte Smart Innovation Norway dette programmet for første gang i fjor høst, og effekten var enorm for oppstartsselskapene som deltok.

– De elleve selskapene som deltok hentet inn 30 millioner i løpet av tre måneder med helt konkret drahjelp fra oss. De mener selv at de ikke ville klart å hente disse midlene uten Scaleup-programmet. I tillegg økte de kundemassen sin med 20 000 nye kunder fordelt på de elleve selskapene. Mange av dem er Software-as-a-Service (Saas)-bedrifter, og det er veldig gøy at vi har bidratt til både kapitalinnhenting og vært med å «booste» salget og omsetningen for selskapet. Og dette er jo hele hensikten, for vi skal skape nye arbeidsplasser, påpeker Ruscelli.

Fruktbart samarbeid

Som følge av arbeidet Smart Innovation Norways inkubator har gjort, som 1. mars byttet navn til Venture, har det ifølge Siva blitt skapt 61 nye årsverk. Ruscelli mener dette er et direkte resultat av samarbeidet med Sparebank 1 Østfold Akershus.

– Gjennom å bidra med penger og kompetanse her, tror vi at vi får flere arbeidsplasser i regionen enn vi ellers ville fått, kommenterer Jon Tørmoen, direktør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østfold Akershus. Han utdyper:

– Det som ligger i bunnen for SpareBank 1-tanken er at vi skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet. For bedriftsmarkedsdelen som jeg representer, handler det om å bidra til å utvikle bedrifter i denne regionen og skape arbeidsplasser. Grunnskogen er de små bedriftene, og mange dør underveis, derfor er vi avhengige av at flere tør å starte opp. Vi vil hjelpe de som starter opp, slik at flest mulig av dem overlever. Det er en viktig innsatsfaktor for at man skal ha et sunt og godt næringsliv fremover.

Ruscelli opplever at SpareBank 1 Østfold Akershus og Smart Innovation Norway utfyller hverandres kompetanse og er derfor en god match. For i tillegg til gjennom Launchpad-programmene, samarbeider virksomheten også på flere områder.

– For eksempel har vi et kommende arrangement sammen hvor SpareBank 1 Østfold Akershus og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har tatt initiativ til å dele ut en pris på 500 000 kroner til Østfold og Follos beste gründer. Mer informasjon om dette slippes snart, så følg med! Vi er rett og slett en fin gjeng med et stort gründerhjerte, forteller Ruscelli.

Nye planer og tilbud i 2021

Suksessen fra fjorårets akseleratorprogram har ført til at partene nå ønsker å gjøre tilbudet enda bedre, i form av et tydeligere og mer konkret samarbeid rundt Launchpad-programmene.

I tillegg vil oppstartsbedriftene i Smart Innovation Venture-porteføljen få tilgang på flere tjenester, deriblant regnskapshjelp.

– Vi lanserer et konsept som heter Bank + Regnskap, som er en regnskapspakke vi integrerer med bankløsningene og som egentlig er spesielt tilpasset de minste bedriftene. Dette er et produkt som passer veldig godt for oppstartsselskapene i Venture-porteføljen, forteller Tørmoen.

Det betyr at porteføljeselskapene kan få støtte fra SpareBank 1 Østfold Akershus til regnskapsføring, både når det gjelder verktøy og rådgivning.

– De fleste som driver bedrift, og kanskje spesielt disse gründerne, vil ha behov for regnskapshjelp på et tidspunkt. Vi ser for oss at vi kan tilpasse rådgivningen og hjelpen fra vårt regnskapshus til disse bedriftene og ta dette inn i Launchpad-programmet til høsten, forteller Tørmoen.

I tillegg vil Tørmoen og hans kolleger stille seg tilgjengelig for dialog med gründerne på gitte tidspunkter i løpet av måneden, på samme måte som advokatfirmaet SANDS vil gjøre.

– Vi legger opp til en struktur hvor det er lettere å komme i kontakt med oss, et forum hvor man kan stille spørsmål knyttet til bank, økonomi og regnskap. Vi er for øvrig tilgjengelige som bank når som helst, men dette gjør det kanskje litt enklere, avslutter Tørmoen.