Smart Innovation Norway nominert til Mangfoldsprisen: – Vårt mangfold fører til suksess

– Det er mangfoldet som fører til vår suksess

I forrige uke ble det kjent at Smart Innovation Norway er blant virksomhetene som er nominert til Mangfoldsprisen 2021s regionale priser.

– Det er helt fantastisk at vi er nominert til denne prisen, og jeg synes også det er riktig fordi vi er veldig bevisste og gjør et godt arbeid på dette området, kommenterer administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Kjell-Reidar Mydske. Selskapet har per i dag 48 ansatte fra 14 forskjellige nasjoner.

Av 470 foreslåtte selskaper er det nå 49 nominerte virksomheter igjen i konkurransen over hele landet. Smart Innovation Norway er ett av fire selskaper som fortsatt med fra Viken.

– Sterke kandidater

I slutten av juni velges to vinnere fra hvert av de elleve fylkene; én fra kategorien «små bedrifter» (opptil 19 ansatte) og én fra kategorien «mellomstore og store bedrifter». Smart Innovasjon Norge hører hjemme i sistnevnte.

– Årets nominerte er sterke kandidater til Mangfoldsprisen, samtidig som det gjenspeiler spennet i næringslivet vårt. De er stolte selskaper som bevisst rekrutterer folk med ulik etnisk bakgrunn ved å verdsette og bruke sin kompetanse, sier Lise Eikeland Fossli, juryleder for region Nord.

Det er totalt seks regionale juryer (Vest, Øst, Midt-Norge, North, Sør og Oslo). De regionale prisene deles ut i løpet av august, og deretter går de 22 vinnerne videre i konkurransen om de nasjonale prisene.

Motiverende nominasjon

Alemu Moges Belay (bildet), seniorforsker for bærekraftig energi i Smart Innovation Norway, er glad for at selskapets innsats for mangold i arbeidslivet blir anerkjent.

Alemu Moges Belay, seniorforsker for bærekraftig energi i Smart Innovation Norway

– Jeg synes det er bra fordi det motiverer mange mennesker. Fra et strategisk synspunkt er det relevant å ha forskjellige perspektiver fra forskjellige etniske bakgrunner. Vi er på rett spor, påpeker Belay.

Han mener at en del av nøkkelen til hvorfor Smart Innovation Norway lykkes med mangfold og en inkluderende arbeidsplass, er åpenhet for å rekruttere nyansatte fra forskjellige land og med forskjellige verdier.

– Bare se på forsknings- og innovasjonsavdelingen. Jeg har kolleger fra Pakistan, India, Kina, Venezuela, Tyskland, Spania, Canada og Finland. Vi representerer et rikt mangfold, som er veldig bra, og det er det som fører til vår suksess, sier Belay, som selv er fra Etiopia. Han utdyper:

– Ta for eksempel vårt nyeste EU-prosjekt, SESA (Smart Energy Solutions for Africa). Da vi skrev søknaden, diskuterte vi hva det er behov for i Afrika og hva som forventes fra prosjektet. Vi forsto virkelig prosjektutlysningen på grunn av våre forskjellige perspektiver.

Målet med SESA er å legge til rette for energi- og forretningsmuligheter med fokus på de afrikanske landene som er med i prosjektet. Dette inkluderer både teknologiløsniner og forretningsmodeller, samt nødvendig opplæring og veiledning for å forankre løsningene og bedriftene lokalt – både i landlige og urbane strøk i de aktuelle landene.

Kultur er også kompetanse

Mydske forteller at ledergruppen i Smart Innovation Norway først og fremst ser etter riktig faglig kompetanse for en ledig stilling – men at de også vurderer den kulturelle kompetansen til potensielle nye ansatte.

– Å være fra et bestemt sted er en spesiell kompetanse i seg selv, fordi du kjenner det området og du kjenner også forretningsvirksomheten i den regionen. Det er en fordel å ha mangfold i staben, og det er viktig å være aktiv og søke mangfold i rekrutteringsprosessen, sier han.

– Det er av stor verdi å bringe ulike oppfatninger og hoder sammen, for eksempel når vi skriver prosjektsøknader, fordi det gir viktig innsikt og mer kreativitet, supplerer seniorforsker Belay.

Om Mangfoldsprisen

  • Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.
  • Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.
  • Prisen deles ut i regi av Kunnskapsdepartementet.

Kilde: mangfoldsprisen.no