Smart Cognitions digitale løsning sprer seg til flere kommuner

Klyngebedrift Smart Cognition har opplevd suksess med sin digitale løsning for Fritidskortet i Halden kommune. Nå har tre nye kommuner valgt Smart Cognition som samarbeidspartner i den nasjonale forsøksordningen.

Bømlo, Stord og Fitjar er tre av tolv nye kommuner i 2021 i den nasjonale forsøksordningen med Fritidskortet. De tre kommunene har valgt Smart Cognition som samarbeidspartner i utvikling av digital løsning for Fritidskortet i sine kommuner, og de har valgt å gå sammen om innkjøp av en felles løsning.

– Smart Cognition har levert sin Aktiv Fritid-løsning til Fritidskortordningen i Halden kommune i 2020, og den nye avtalen går ut på å videreutvikle og tilpasse Aktiv Fritid til de tre kommunenes behov, forteller Sven Erik Tønnesen, daglig leder i Smart Cognition, som er klyngepartner i Cluster for Applied AI.

– Seriøs leverandør og samarbeidspartner

Sven Erik Tønnesen.

Gjennom en vellykket leveranse til Halden kommune og tett dialog mellom de nå totalt 24 forsøkskommunene for Fritidskortet, har Smart Cognition for alvor blitt kjent i disse kommunene. Hver enkelt kommune står fritt til å velge teknisk løsning for Fritidskortet, og Smart Cognition ble valgt av Bømlo, Stord og Fitjar etter offentlig anbudskonkurranse.

– En av de viktigste faktorene for at vi ble valgt, er vårt tydelige fokus på tilrettelagt informasjon. Ved å kunne velge tilpasset informasjon, i form av lettlest tekst, symboler, bilder, video eller opplest tekst bidrar bruk av Aktiv Fritid-løsningen til økt deltakelse, uavhengig av funksjonsevne, alder og språklig eller kulturell bakgrunn, forklarer Tønnesen.

Han tror Smart Cognitions deleiere Smart Innovation Norway og eSmart Systems, kombinert med medlemskap i næringsklyngen Cluster for Applied AI, gir selskapet større tyngde og troverdighet i markedet enn størrelsen skulle tilsi.

– Isolert sett er vi en liten bedrift med fire ansatte, men med eierne og klyngen i ryggen blir vi lagt merke til og ses på som en seriøs leverandør og samarbeidspartner – også i forhold til våre konkurrenter som er adskillig større enn oss, påpeker Tønnesen.

Bygger inn kunstig intelligens

I løpet av de neste ukene setter Smart Cognition i gang med å sørge for en vellykket innføring av Fritidskortordningen i Stord, Bømlo og Fitjar. I tillegg har flere av de andre forsøkskommunene tatt kontakt, og Tønnesen håper at også noen av disse vil velge hans bedrift som leverandør.

– Parallelt med dette og på lengre sikt skal vi jobbe videre med å automatisere tilrettelegging av informasjon. Man kan ikke forvente at for eksempel frivillige i et idrettslag har kompetanse eller tid til å skrive lettlest tekst og finne passende symboler og bilder som supplement til ordinær tekst; dette må skje automatisk. Her kommer kunstig intelligens og maskinlæring inn – dette ønsker vi å bygge inn i vår Aktiv Fritid-plattform, avslutter Tønnesen.

Fakta om Fritidskortet

  • Fritidskortet er en nasjonal forsøksordning initiert av Barne- og familiedepartementet med formål om å senke økonomiske barrierer for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
  • Kommunene som deltar får et tilskudd på 800-1000 kroner per halvår for hvert barn/ungdom mellom seks og 18 år som er bosatt i kommunen.
  • Kommunene må søke om å få være med, og det er Bufdir som forvalter ordningen.
  • I 2020 var Halden én av 12 utvalgte kommuner blant 193 som søkte. For 2021 er det satt av 180 millioner kroner i statsbudsjettet til Fritidskortordningen, som gradvis skal utvides til en felles nasjonal løsning.