– Skaleringen henger sammen med oppfølging fra inkubatoren

Storeshop tar stadig nye steg – nå sikter de mot utlandet. Investorene ser det samme som oss – markedet trenger produktet vårt, sier daglig leder Håkon Edland Egge.

Sammen med Fabian Borch, Preben Borch og Remi Eriksen startet han det som har blitt eventyret Storeshop – en nettbutikkløsning for netthandel mellom bedrift og grossister, agenter, importører og produsenter.

– Vi etablerte selskapet sommeren 2020 og har hatt en voldsom vekst på halvannet år. Det er helt tydelig at vi har truffet et marked og en kundemasse som er klar for dette, sier Håkon Edland Egge.

Har hentet 8,7 millioner i finansiering

I fjor sommer hadde Storeshop to-tre kunder og omsatte for litt over 100.000 kroner. Ved utgangen av 2021 er de sju ansatte, herunder fire fast ansatte, nærmer seg to millioner i abonnementsinntekter og 60 kunder, og de har planer om å øke bemanningen neste år også. Det henger blant annet sammen med planene om å satse i Sverige.

– Vi ønsker en enda raskere veksttakt i 2022 og har hentet inn fersk kapital som vi kan bruke til å skaffe de første pilotkundene i Sverige fra neste år, sier Egge.

3,5 millioner kroner skal brukes på utenlandssatsingen, og midlene kom på plass i løpet av få uker i november. Tidligere samme år har de hentet inn 2,8 millioner kroner fra investorer og 2,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Totalt har Storeshop fått på plass finansiering for 8,7 millioner kroner i 2021.

– Det er flere som ser det samme som oss. Det er behov for løsningene våre, konstaterer Egge.

Satser på å tredoble veksten

Storeshop har vært en del av vekstprogrammet Launchpad hos Smart Innovation Norway siden sommeren 2020. Egge skryter av hvordan opplegget har fungert som en tilnærmet skreddersydd løsning for selskapet.

– Utviklingen vår har skjedd i takt med at Launchpad-programmene har blitt arrangert, så det er ingen tvil om at veksten vår henger sammen med oppfølging fra inkubatoren, sier han.

De månedlige samtalene med Smart Innovation Norway-rådgivere har vært verdifulle, og nå er kvartetten Fabian Borch, Preben Borch, Remi Eriksen og Håkon Edland Egge klare for tredje og siste vekstprogram – Launchpad International.

– Det passer perfekt med tanke på at vi er klare for å ekspandere i utlandet, forteller gründeren.

Tallene viser at Storeshop har firedoblet veksten sin i løpet av 2021, og Egge har tro på at markedsgrunnlaget i Sverige kan bidra til at årets vekst tredobles i 2022.

Et komplett system for B2B-netthandel 

En av suksessfaktorene til Storeshops løsning for netthandel er at den er enkel å implementere i kundenes eksisterende system, og at den samhandler med de største regnskapssystemer og ressursplanleggingssystemer (ERP) som brukes i Norge.

Storeshop inneholder også et digitalt innkjøpssystem og er således en komplett løsning for bedriftskunder som ønsker å etablere en B2B-nettbutikk (business to business).

Et sikkert tegn på skaleringen til Storeshop er at bedriftene i kundeporteføljen har blitt større. Fra å betjene kunder med omsetning på 20 til 25 millioner kroner, er det bedrifter med omsetning opp mot 100 millioner kroner som nå er i Storeshops målgruppe.

– Dette er bedrifter som har et større system rundt seg. Og som krever mer av nettbutikkløsningen sin. Det leverer vi, sier Håkon Edland Egge.