Skal gjøre Halden mer attraktivt og robust

 

– Skal gjøre Halden mer attraktivt og robust

Onsdag formiddag ble samarbeidet mellom Halden kommune og Smart Innovation Norway offisielt sparket i gang. Rådmann Roar Vevelstad tror det er starten på noe stort.

Det «smarte» samarbeidet mellom klyngen og kommunen har riktignok allerede kommet et stykke på vei, blant annet gjennom pilotprosjektet Virtuell Korttidsavdeling. Dette er et ettårig FoU-prosjekt som gir utskrevne pasienter et tilbud i eget hjem ved hjelp av teknologiske løsninger.

Motor for omstilling

– Når vi får konkretisert slike prosjekter, gjennomfører dem og får synlige effekter, blir de en motor for videre omstilling, påpeker Vik. Rådmannen nikker og legger til:

– I tillegg vil samarbeidet med NCE Smart-klyngen hjelpe vår egen organisasjon til å endre tankegangen og tilnærmingsmetodikken. Vi vil se nye muligheter og løse nye oppgaver. Kommuner er tradisjonelt sett veldig statiske, men når vi ser hvilke utfordringer som ligger i framtida, må vi endre måten vi angriper dem på. Og da må vi ha hjelp.

Ønsker mer brukerinvolvering

Under kick-offet onsdag fikk representantene fra kommunen også en innføring i betydningen av brukerinvolvering.

– Vi har sagt at vi skal ha mer brukerinvolvering i prosessene våre og at brukerens synspunkter er et viktig element i forhold til å utvikle tjenestetilbudet. Vi har blant annet hatt planprosesser de siste årene hvor vi har hatt mer brukerinvolvering enn før, forteller Vevelstad.

– Som kommune kjøper vi ofte ferdige produkter og tjenester som egentlig ikke er tilpasset våre behov. Jeg tenker at det å være med på å utvikle ting er utrolig viktig – og nyttig, understreker Vik.

 

 

Kick-off for «Smart By Halden»:

– Dette er begynnelsen på et strukturert arbeid for å finne gode løsninger på framtidige utfordringer. Det gjelder både primærtjenestene vi driver, men også samfunnsutvikling generelt, som skal gjøre Halden mer attraktivt og robust i framtida, sier rådmann i Halden kommune, Roar Vevelstad.

Banebrytende samarbeid

Onsdag gikk det offisielle kick-offet for «Smart By Halden» av stabelen, som markerer starten på et banebrytende samarbeid mellom kommunen og Smart Innovation Norway, Halden-firmaet som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Her har man et kompetansemiljø og folk som har god oversikt over hva som skjer over hele verden. Det er viktig for oss for å finne de gode prosjektene, som gjør at vi klarer å gjøre byen attraktiv for både innbyggere og næringsliv. Vi vil ha vekst i innbyggertallet, men også nye etableringer, røper Martin Vik, kommunikasjonssjef i Halden kommune.

Konkrete prosjekter

Hele kommuneledelsen var samlet i Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark sammen med Smarte byer og samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway til en felles workshop og idemyldring.

– Målet er å lande seks konkrete prosjekter som skal gå inn i en Smart by-portefølje for Halden kommune. Etter hvert skal vi lage tydelige mål og stake ut en retning for prosjektene. I dag handler det mest om å kaste ut ideer, sier Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver i Smarte byer og samfunn.