Satser på et helt nytt forskningsområde: – Målet er å bli ledende i Europa

Smart Innovation Norway styrker sin posisjon innen forskning på anvendt bærekraftig energi ved å utvide forskningsavdelingen med ny kompetanse innen samfunnsforskning.

Den kontinuerlige utviklingen av ny og bedre teknologi har de siste årene vært en sentral bidragsyter til det grønne skiftet over hele verden.

I noen tilfeller får man likevel ikke den ønskede effekten eller resultatet. Årsaken er veldig ofte knyttet til utfordringer med å ta i bruk den nye teknologien og innlemme den i en ny måte å bo og jobbe på.

For å komme nærmere målet om å bli en ledende forskningsorganisasjon i Europa innen anvendt bærekraftig energi, har Smart Innovation Norway ansatt en gruppe samfunnsforskere med ekspertise innen brukeraspekter i energisektoren. Gruppen ledes av seksjonsleder Thomas N. Mikkelsen, tidligere CEO i selskapet GECO Global.

– Vi har drevet med samfunnsvitenskapelig forskning i mange år, og det grønne skiftet har nå kommet dit at det i stor grad handler om hvordan teknologien og brukerne skal leve sammen. Strategien og ekspertisen til Smart Innovation Norway passer perfekt til vår ambisjon om å ta del i den kontinuerlige endringen som pågår i energisektoren og samfunnet ellers, sier Mikkelsen.

Framtida krever ny type kunnskap

Det kreves kunnskap om mange ulike aspekter for å forstå hvordan teknologi og mennesker kan fungere sammen. Man må sette seg inn i samspillet og kjenne til drivere og barrierer mellom interessenter i energiindustrien, brukerne, lovgivningen og teknologien.

Utviklingen av grønne energiløsninger har kommet så langt at de i stadig større grad og på stadig flere områder i samfunnet tas i bruk. Det gjelder ikke bare i de nordiske landene og Europa, men i hele verden. Et godt eksempel er introduksjonen av elbil.

Teknologien er klar – nå må gode løsninger for infrastruktur og lovverk som ivaretar brukernes interesser og behov, på plass. Det stiller krav om en helt annen type kunnskap enn det man har trengt for å utvikle selve teknologien og teste den. Nå trengs ekspertise innen samfunnsforskning. Derfor er det en stor milepæl i Smart Innovation Norways historie at slik kunnskap inkluderes i selskapets forskningsarbeid på det grønne skiftet.

Sikter mot europatoppen

CEO i Smart Innovation Norway, Kjell Reidar Mydske, mener utvidelsen kommer til å gi selskapet store muligheter.

– Vi har vokst raskt de siste årene, og vi søker alltid å være en del av utviklingen av bærekraftige tiltak og bærekraftig teknologi – både i Norge og ellers i verden. Ved å utvide forskningsavdelingen med ekspertise på brukeraspektet ved det grønne skiftet, stadfester vi ambisjonen vår om å bli ledende i Europa på dette området i løpet av de neste årene, sier han.

Mikkelsen og hans kolleger er kjente navn og fjes for forskningsavdelingen til Smart Innovation Norway.

– Jeg er veldig glad for at Thomas og teamet ville begynne i Smart Innovation Norway. Vi kjenner dem fra flere EU-prosjekter, og de har mangeårig erfaring med forskning innen brukeraspektet knyttet opp mot det grønne skiftet. Det passer perfekt med den ekspertisen vi har i selskapet fra før, og blir en viktig bidragsyter på veien mot målet om å komme i europatoppen innenfor dette fagområdet, sier Dieter Hirdes, leder for forskningsavdelingen til Smart Innovation Norway.

Thomas Mikkelsen, Section Head Social Innovation
Thomas Mikkelsen

Thomas is a leading expert in the fields of customer engagement, communication and behaviour in the utility sector.

He was a former energy utility marketing director with experience of effective customer apps and other online services that brought mass customer engagement and behaviour changes; for instance, pioneering the field of digital marketing with prize winning campaigns like European Utility Award winner; The Meter Hunt for Danish utility SEAS-NVE.

He worked as a Senior Manager with international companies like Panasonic and Green Energy Options in developing the future business of smart home technology and home energy management systems through visualisation of energy use in private homes and creating customer relations through the use of big data.

He is engaged in several inter-European networks focusing on user involvement, customer interaction and actual implementation of smart energy technology. Thomas was, for instance, the 1st rapporteur of Bridge’s Working Group on Customer Engagement and is currently Task Leader Joint Communication Efforts.