Sammen skal vi skape bærekraftig og smart bydelsutvikling

Fra venstre: Thor Moen, Celin Backer Roppen, Tore Borthen, Hilde Marie Wold og Kjell Reidar Mydske

Sammen skal vi skape bærekraftig og smart bydelsutvikling – hvor det er godt å leve og bo.

CondoVita AS inngår et samarbeid med Smart Innovation Norway med mål om å utvikle en fremtidsrettet bydel på Tyska, langs Haldens flotteste sjølinje. Bydelen vil inneholde en såkalt bylab, hvor det skal utforskes og utvikles smarte og bærekraftige måter å bygge lokalsamfunn på, sammen med beboere og besøkende i bydelen.

Av Sunniva Hansen, 30. november 2021

Bydelen vil inneholde en såkalt bylab hvor man skal utvikle produkter eller tjenester sammen med brukerne, og hvor den nyeste forskningen og utviklingen blir kombinert med utprøving i faktiske livssituasjoner og fysiske lokasjoner.

Bylaben, som skal hete Fredrikshald Living Lab, vil være en del av boligene som danner Fredrikshald Brygge, hvor CondoVita AS i samarbeid med Ola Roald Arkitektur har tegnet et smart og bærekraftig bomiljø med inntil 300 nye boliger på Tyska.

– CondoVita AS er et privat eiendomsselskap som har fokusert på smarte og helsefremmende bomiljø siden starten for 10 år siden. I fjor mottok Ola Roald Arkitektur prisen for Årets Trebygg for Ydalir skole og barnehage i Elverum med deres «zero emission neighbourhood»-prosjekt. Sammen danner dette et godt utgangspunkt for det helse- og energifokuset vi ønsker for Fredrikshald Brygge, sier Tore Borthen, gründer av CondoVita.

Slik er Fredrikshald Brygge tenkt fra sjøsiden. Foto: Ola Roald Arkitektur.

Slik er Fredrikshald Brygge tenkt fra sjøsiden. Foto: Ola Roald Arkitektur.

Området for boligene var tidligere en utskipningshavn for tømmer til Tyskland da Halden het Fredrikshald, og valget av navn falt derfor på Fredrikshald Brygge. CondoVita har jobbet med utvikling av området siden 2013 for å skape en smart og bærekraftig bydel. Ideen om å etablere en levende bylab i Halden kom i 2018 etter at CondoVita var på en studietur til Chalmers Tekniske Högskola i Gøteborg for å utforske deres Living Lab.

– En slik Living Lab kan tilrettelegge for at Halden kan være fremst i Norge med på å teste ut morgendagens løsninger innenfor helse og energi i moderne og attraktive fasiliteter, forteller Hilde Wold ved Smarte Byer og Samfunn i Smart Innovation Norway.

«Living Lab» og å bo smart

Fredrikshald Living Lab vil være en testarena der nye løsninger, ny kunnskap, forskningsresultater og hjelpemidler prøves ut sammen med brukerne.

– Vi fokuserer på muligheter innen folkehelse og hvordan vi kan tilrettelegge for boliger og bomiljø som bidrar til god livskvalitet for alle. Konseptet er å tenke byutvikling «fra vugge til grav» der bomiljø som er gode for barn og for eldre, også er gode for oss andre. Byutvikling må spille på lag med resten av lokalsamfunnet og bidra til å løfte utviklingen i hele byen. Vi ser at det finnes store muligheter for at bydelen kan bygges mest mulig energivennlig og med gode, sirkulære løsninger, forteller Wold.

Etter koronapandemien er betydningen av god helse og bevaring av miljø blitt det viktigste for å skape bærekraftige samfunn.

– Vi tenker den nye normalen har vist behovet for å favne om det nære og vise samhold og fellesskap. Jeg tenker at vi i bylaben kommer til å kunne prøve ut interesse for fellesløsninger og delingsløsninger, kommenterer Borthen.


My Digital City skaper muligheter

Begge parter er enige om at programmet My Digital City blir en viktig partner for å muliggjøre ideen om Fredrikshald Living Lab.

– At vi allerede har et samarbeid med kommunen, forskning og næringsliv i My Digital City, gjør det enklere å starte ulike testarenaer og Living Lab-er. Samtidig kan vi koble på flere partnere og muligheter uten at oppstarten er altfor omfattende og tidkrevende, informerer Wold.

Programmet My Digital City er et samarbeid med ulike samfunnsaktører i Halden og ble startet i 2020 av IFE, Halden kommune, Halden Næringsutvikling, Høgskolen i Østfold, eSmart og Smart Innovation Norway. My Digital City-programmet organiserer og formidler eksempelvis søknader til virkemiddelapparatet, innbyggerinvolvering, pilotering og testing av nye digitale produkter og tjenester, sikkerhet, personvern og datadrevet innovasjon.

– My Digital City-partnerne vil i fellesskap vurdere ideer fra Fredrikshald Living Lab og også foreslå aktiviteter som kan være relevante for Living Lab -en, sier Petter Kvalvik, forretningsutvikler ved IFE og programleder for My Digital City.

Thor Moen, leder for Smarte Byer og Samfunn ved Smart Innovation Norway, fokuserer på «byen for menneskene» i kontrast til «byen for bilene» med inspirasjon fra eksempelvis Gehl Arkitekter i København.

– Vi ønsker å bygge en levende bylab på Tyska for å teste ut og gjennomføre fremtidens bærekraftige løsninger i byer og samfunn, avslutter Moen.