Reisestøtte for næringsrettet samarbeid utenfor Europa

Forskningsrådet har utlyst en pott på til sammen 2 millioner kroner for å stimulere til økt næringsrettet samarbeid utenfor Europa. Utlysningen er åpen til midlene er oppbrukt, og det er åtte særskilt prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS det gis støtte til:

Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Målet for utlysningen er at bilateralt samarbeid gir tilgang til den globale kunnskapsproduksjonen. Dette igjen vil bidra til at resultater fra internasjonal forskning kan komme til nytte i norsk sammenheng.

De som kan søke om støtte er norske bedrifter og FoU-institusjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter i Forskningsrådets næringsrettede portefølje, blant disse klynger og klyngepartnere i Norwegian Innovation Clusters-programmet, Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og andre.

Les hele utlysningen om reisestøtte for næringsrettet samarbeid på Forskningsrådets hjemmesider.

Image Copyright: Sfio Cracho/Shutterstock

Reisestøtte for næringsrettet samarbeid utenfor Europa