Program i sirkulærøkonomi

Sammen Viken fylkeskommune, har næringsklyngene Circular Packaging Cluster og Smart Innovation Norway (NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI) tatt initiativ til å utforme og gjennomføre et kompetanseprogram for klyngenes medlemmer innen sirkulærøkonomi.
HVA:

Kompetanseprogram innen sirkulærøkonomi med Norges ledende foredragsholdere

OMFANG:

5 samlinger à 2 timer i Teams / Zoom​

Gjennomføres tirsdagene: 4., 11., 18. og 25. mai + 1. juni, kl. 09:00-11:00​

MÅLGRUPPE:

Kun for klyngemedlemmer. Programmet er relevant både for virksomheter som jobber med fysiske materialer og tjenestebaserte virksomheter.​ 

PRIS:

1000,- per deltager + MVA (tilsvarer en prisreduksjon på 75% for klyngemedlemmene)

– designet i samarbeid med foredragsholderne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynnes Pedersen (NHH)

Kompetanseprogram innen sirkulærøkonomi skal bidra til å styrke konkurransekraft for virksomheter i fylket samt akselerere «det sirkulære fylket» og gjennomføres som kombinasjon av forelesninger, oppgaver og interaktive gruppesamlinger​.

Programmet tilbys medlemmer og arbeidsgrupper i klyngene Circular Packaging Cluster og Smart Innovation Norway. ​

Meld deg på

Påmeldingen er bindende. Frist for påmelding: 12. april 2021

Questions?

Contact information Eli Haugerud på e-post eli.haugerud@smartinnovationnorway.com eller tlf. 995 44 711.

Viken som ledende sirkulær fylkeskommune med klyngene som utviklings- og endringsmotor.

Kort om piloten​:

Piloten vil lære deltakerne å forstå hva bærekraftig og sirkulær business er, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Kurset vil være en blanding av forelesninger og workshops, og deltakerne vil jobbe med forretningsmodeller. ​

Dette vil du lære:​

Begrepsavklaring / inntrening i vokabular. Herunder også «Hva er sirkulær økonomi», kommersielle drivere og barrierer samt hva en må forvente av krav, reguleringer og retningslinjer. ​

  • Design og innovasjon av forretningsmodeller​
  • Hvordan bærekraft kan være en driver for innovasjon​
  • Grønne og sirkulære forretningsmodeller​
  • Eksperimentering med forretningsmodeller
  • Strategisk prioritering av bærekraftmål​

Hvem vil piloten passe for?​

Leder og mellomledere i medlemsbedriftene i de relevante klyngene med sirkulære og digitale forutsetninger. Digitale – sirkulære – grønne og med Internasjonalt potensial. ​

Gjennomføring og omfang:​

Kurset vil ha fem samlinger, to timer per samling. ​

  1. Hva er bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller? ​
  2. Kjenn din forretningsmodell ​
  3. Hvordan utfordre din nåværende forretningsmodell ​
  4. På vei mot en ny forretningsmodell: innovasjon og eksperimentering ​
  5. Strategi og organisering for bærekraftige forretningsmodeller ​

Faglig ansvarlig:​

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH