Proactima is testing Smart Innovation Norway's new offer

– Vi skal bli enda bedre på innovasjon

Etter snart 20 års virksomhet, er bedre struktur og økt effektivitet i innovasjonsarbeidet et naturlig steg videre på veien for å videreutvikle Proactima. Leder utvikling og innovasjon, Rune Winther, har stor tro på at Launchpad X-programmet skal gi dem et godt grunnlag for den videre satsningen.

Launchpad X er et vekst- og innovasjonsprogram for etablert næringsliv og en av Smart Innovation Norways nyeste tjenester.

Hos Proactima er forventningene til deltakelsen store.

– Vi har jobbet med innovasjon i mange år allerede, så tankegangen er ikke ny for oss. Men vi trenger hjelp til å få på plass en struktur og systematikk slik at innovasjonsarbeidet vårt blir mer effektivt. Et viktig skritt på veien var å etablere avdelingen utvikling og innovasjon, som jeg leder, i mars i fjor. Nå skal vi bruke Launchpad X til å heve internkompetansen innen systematisk innovasjonsledelse og -metodikk, forklarer Rune Winther.

Han har jobbet i konsulentselskapet siden 1. mai 2021, men har nærmere 30 års erfaring som risikoanalytiker fra et stort spekter av bransjer. I Proactima har Winther ansvaret for å bygge opp den nye utviklings- og innovasjonsavdelingen.

I den nye avdelingen er det fem ansatte, men ansatte i andre avdelinger har også en formalisert rolle når det gjelder utvikling og innovasjon. På Launchpad X er det deltagere fra flere av selskapets avdelinger.

– Gode ideer krever både engasjement, entusiasme og gode prosesser

For å få størst mulig fart på innovasjonsarbeidet og kompetansehevingen, samt skape engasjement og entusiasme internt, har selskapet etablert innovasjonsagenter ved kontorene i Stavanger og Oslo. Innovasjonsagentene blir viktige brikker i bedriftens innovasjonsstrategi.

– Jeg har gjennom årene sett flere gode ideer stoppe opp fordi lederne ikke har klart å ta beslutninger. Det skyldes ofte at beslutningsgrunnlaget er for dårlig. Innovasjonsagentene våre skal bidra til både engasjement og idéskaping og hjelpe de gode ideene opp og fram. Men da må vi ha en prosess, og i den prosessen er innovasjonsagentene sentrale. De skal hjelpe ideene fram ved å bidra til å maksimere idéenes potensiale og ved å få på plass et beslutningsgrunnlag tilstrekkelig til at ledelsen kan ta riktige avgjørelser, påpeker Winther (bildet).

Han har meldt innovasjonsagentene på Launchpad X med forventing om at programmet skal øke innovasjonskompetansen og gi innspill til å optimalisere innovasjonssystemet Proactima har i dag.

– Min forhåpning er at vi skal få økt kompetanse hos enkeltpersoner, som igjen skal forbedre selskapets måte å jobbe med innovasjon på, sier avdelingslederen.

FAKTA OM LAUNCHAPD X:
  • Launchpad X er et vekst- og innovasjonsprogram som drives av Smart Innovation Norway.
  • Målgruppen er etablerte virksomheter.
  • Hensikten med programmet er å gi deltakerne praktiske og konkrete verktøy for innovasjonsutvikling.
  • Deltakerne får også veiledning om utvikling av en ny idé, tjeneste, forretningsområde eller produkt med mål om å skape mer vekst og flere arbeidsplasser.
  • Etter å ha gjennomført programmet, har deltakerne en verktøykasse som de kan bruke i sitt videre vekst- og innovasjonsarbeid.
  • Launchpad X er et komprimert akseleratorprogram som gir virksomhetene økt kunnskap, større nettverk og tilgang på flere mulige partnere for å ta innovasjonsarbeidet videre.
  • Programmet inkluderes seminarer, workshops og individuell rådgivning med mentor.
  • Launchpad X is funded by Viken County Municipality.
Digitaliseringens to sider

En av de viktigste driverne bak satsningen om å systematisere og effektivisere innovasjonsarbeidet hos Proactima, er nye behov blant selskapets kunder. Den digitale transformasjonen endrer risikobildet for kundene, og Proactima må tilpasse tjenestene sine deretter.

– På en annen side er vi nysgjerrige på hva digitaliseringen kan gjøre for Proactima. For å håndtere begge de to sidene, kreves det et systematisk og effektivt innovasjonsarbeid. Det å ta en idé fra idéstadiet og gjøre det om til noe man kan tjene penger på, er et fag. Det trenger vi å lære oss mer om, sier Winther.

Proactima har utspring fra olje- og gassbransjen, men har i dag kunder innen en bredde av sektorer som kraftbransjen, fornybar energi, havbruk og mobilitet.

Og selv om flesteparten av oppdragene gjelder eller har bakgrunn i risikostyring, er både virksomhetsstyring og bærekraft viktige fagområder for bedriften.

– Min avdeling er blant annet tungt inne i et stort forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Det heter Sårbarheter i intelligente og integrerte transportsystemer (SIITS) og er et prosjekt initiert og ledet av Proactima, forklarer Winther.

KONTAKT LAUNCHPAD X:
Mikael Melitshenko

Mikael Melitschenko,
Head of Incubation

Mail: mikael.melitschenko@smartinnovationnorway.com

Mobil: +47 48 17 66 14