Østfold-kommuner er med Smart Innovation Norway i stort europeisk smart by-prosjekt

Nesten fire millioner kroner har Halden kommune, Marker kommune og Smart Innovation Norway fått for å jobbe med bærekraftige samfunnsløsninger de tre neste årene. Målet er å gjøre byer og samfunn til et bedre sted å leve, jobbe og besøke.

Totalt sju kommuner deltar i EU-prosjektet, og de er fordelt på landene Østerrike, Sverige, Litauen og Norge. Kommunene har sine egne temaer som de ønsker å se nærmere på i prosjektperioden, og Smart Innovation Norway er en av flere bedrifter som skal bistå.

Øyvind Stokseth
Digital matsvinnreduksjon

Halden ønsker å redusere matsvinnet og vil koble dette sammen med matproduksjon og energiforbruk. I prosjektperioden skal kommunen se nærmere på digital kontroll av matvarer for både husholdninger og organisasjoner gjennom blant annet utløpsdatoer og menyforslag, og de ønsker å se på hvordan de kan legge til rette for å øke forbruket av lokalt produserte matvarer ved å gjøre det enklere og mer forutsigbart for hele verdikjeden «fra gård til gaffel».

– Vi har en visjon om å bli verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon og har jobbet med dette i ulike interne prosjekter siden 2019. Å ta dette ut i Halden-samfunnet i kombinasjon med ulike fornybare energiløsninger, er veldig spennende, og se hva som kommer ut av dette. Samtidig passer dette godt inn i programmet «My Digital City», som er et samarbeidsprogram her i Halden hvor innbyggeren er sentral i digital og datadrevet utvikling for bærekraft, forteller Øyvind Stokseth (bildet), leder for Smart City i Halden kommune.

– Kortreiste løsninger er mest hensiktsmessig
Vidar Østenby

Marker kommune skal i løpet av prosjektet se på nye muligheter innen bærekraftig energi og bruksområder for dette. Det kan eksempelvis være eksisterende vindkraft for hydrogenproduksjon i kombinasjon med solenergi eller annet.

– Det er nødvendig å realisere ambisjonene i klimaarbeidet på en måte som er gunstig i forhold til lokal nærings- og samfunnsutvikling. Vi tror at kortreiste løsninger er de mest hensiktsmessige over tid, og vil se hvordan vi kan utnytte de muligheter som finnes, enten det er snakk om energi eller lokalproduserte matvarer, sier kommunalsjef Vidar Østenby i Marker kommune.

Tildelingen av de lokale midlene fordeler seg likt mellom Marker og Halden kommuner. De har fått nesten 800.000 kroner hver (78.750 euro) mens Smart Innovation Norway har fått cirka 2,1 millioner kroner (217.500 euro) som skal fordeles på tre år fra mars 2022.

Den totale søknadssummen for hele prosjektet er på nesten 1,5 millioner euro.

Vil inkludere innbyggerne

Prosjektet til Smart Innovation Norway er ett av 16 EU-prosjekt som vant fram 37 søknader, og seniorrådgiver Ulrika Holmgren i avdelingen Smarte Byer og Samfunn i forskningsbedriften på Remmen, sier at hun gleder seg veldig til å komme i gang med prosjektet.

– Her skal vi bygge videre på den erfaringen vi har fra alle prosjektene vi har hatt sammen med norske kommuner og samfunn. Vi skal med hjelp av kompetente prosjektpartnere utvikle modeller og metoder for hvordan vi kan sikre positiv endring og kunnskapsbygging for å skape gode og bærekraftige byer og samfunn, sier seniorrådgiveren.

I grove trekk handler det om å finne måter å inkludere innbyggere, næringsliv, frivillige, foreninger, organisasjoner og andre samfunnsaktører i å finne løsninger for klimavennlig tilnærming innenfor mat, vann og energi.

– Byer og samfunn skal bli bedre å bo i

Innbyggerne i de to kommunene får muligheten til å delta aktivt i prosjektet ved at de blir invitert til dialog for å komme med innspill og ideer til ulike temaer i løpet av prosjektperioden.

– Målet er å gjøre byer og samfunn bedre å leve og bo i, og da trenger vi innbyggernes meninger og forslag, forklarer Ulrika Holmgren.

Thor Moen, leder for Smarte Byer og Samfunn hos Smart Innovation Norway, deler entusiasmen over det nye prosjektet.

– At vi klarer å gjøre oss relevante, er det bare å glede seg over, og vi gleder oss spesielt over at Halden og Marker kommune er med. Her er det muligheter for å få til synergier for å forsterke det allerede pågående arbeidet med Smart Marker, Smart City Halden and My Digital City i Halden, sier han.


FAKTA OM PROSJEKTET:

Prosjektet er delt opp i fire delmål. Disse er:

  • Kartlegge hvilke behov som trengs i urbane områder for å få til positiv endring, for eksempel kunnskap om klimaendringer, innovativt lederskap og kjennskap til prosesser i samfunnet.
  • Etablere urbane testområder for å jobbe med innovasjon innen områdene energi, mat og vann.
  • Koordinere erfaringer og læring fra testområder og legge til rette for at dette blir til nytte for andre.
  • Kartlegge lokale organisatoriske strukturer som enten hindrer eller tilrettelegger for positiv endring og definere retningslinjer hva slags kunnskap og kompetanse som trengs for å få til disse endringene.

Forskningsmidlene kommer fra ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) gjennom Joint Programming Initiatives (JPI), som er et felles europeisk utlysningsprogram for prosjekter.

I prosjektutlysningen til ENUTC har 16 nasjonale forsknings- og innovasjonsfinansieringsbyråer fra 14 europeiske land sammen med EU-kommisjonen øremerket cirka 18,4 millioner euro til å støtte transnasjonale FoI-prosjekter (forskning og innovasjon).

Prosjektet kalles TANGO-W basert på prosjektnavnet «Transformative cApasity in eNerGy fOod and Water».

Transformativ kapasitet kan forklares som «kapasiteten som individer og organisasjoner har til å kunne forandre seg selv og sitt samfunn på en bevisst måte».

Les mer om tildelingen av TANGO-W-midler på Urban Europes nettsider