Ny Smart vann-veileder lansert

Smart Innovation Norway fortsetter å lede an innen smarte byer og samfunn gjennom sitt engasjement i Smart vann-nettverket.

Siden 2020 har forsknings- og innovasjonsbedriften Smart Innovation Norway vært i forkant med innovative løsninger i vann- og avløpssektoren, spesielt gjennom bruk av smarte vannmålere.

Gjennomføring og merverdi

Ved å samarbeide med DigiViken, interesseorganisasjonen Norsk Vann and personvernombudet i Kongsvinger kommune, har Smart Innovation Norway ledet arbeidet med å utvikle en omfattende veileder om gjeldende lovgivning og mulige framtidige lovendringer for å fremme datadrevet forvaltning.

Resultatet ble nylig presentert av seniorrådgiver Anja Wingstedt på eKommuner-konferansen og understreker Smart Innovation Norways sentrale rolle i å forme fremtidens kommunale infrastrukturer.

Klikk på bildet for å laste ned veilederen:

Hvorfor smarte vannmålere?

Smarte vannmålere gjør det mulig å måle og styre vannforbruket nøyaktig og kan lede til betydelige besparelser, reduserte lekkasjer og forbedret miljøstyring.

Kommuner som tar i bruk disse teknologiene, kan forvente lavere driftskostnader og en mer bærekraftig forvaltning av sine ressurser.

Invitasjon til samarbeid

Nå inviterer Smart Innovation Norway kommuner og andre interesserte samarbeidspartnere til å ta i bruk veilederen som ligger tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Tilbakemeldinger på veilederen er essensielle for kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Med Smart Innovation Norways ekspertise har norske kommuner en unik mulighet til å integrere smartere, datadrevne systemer som vil revolusjonere vann- og avløpsforvaltningen.