Starter dedikert forum for teknologene i næringsklyngen

I januar sparker Cluster for Applied AI i gang arbeidsgruppe for teknologer, en arena for nettverksbygging, kompetanseutvikling og samarbeidsinitiering for personer med teknologikompetanse.

– Opprettelsen av denne arbeidsgruppen baserer seg på et behov for et dedikert forum for teknologene i næringsklyngen Cluster for Applied AI. Hos mange virksomheter er ressurser med teknologikompetanse ofte i mindretall, og tilgang til et miljø med likesinnede vil være av stor verdi, forteller Marianne Jansson Bjerkmann, klyngeleder for Cluster for Applied AI hos Smart Innovation Norway.

Marianne Jansson Bjerkman.

Hun forklarer at forumet blant annet skal sikre tilgang på relevant informasjon og kompetanse, en tilrettelagt kontekst for erfaringsutveksling og skape nye muligheter for samarbeid og verdiskapning.

– Den mer spesifikke målgruppen gjør det lettere å sikre et innhold og tilbud som treffer, og vi ønsker at deltakerne selv er med på å spille inn ønsket innhold, påpeker Jansson Bjerkman.

Coworking og hackathon

Arbeidsgruppe for teknologer er ment for personer med teknologikompetanse som gjennom sitt arbeidsforhold er tilknyttet Cluster for Applied AI. Dette inkluderer både utviklere og «data scientists», eller andre som har nytte av å delta i nettverket.

– Under pandemien vil vi tilrettelegge for digital deltakelse, men etter hvert ønsker vi å benytte en kombinasjon av fysiske treff, workshops og digitale møter og konferanser. Vi har også store ambisjoner om å få til samarbeidsprosjekter og coworking. Hackathons og spennende gjesteforelesere er også veldig relevant, sier klyngelederen.

Cluster for Applied AI bidrar med fasilitering og tilrettelegging, men vil oppfordre klyngens partnere til å spille inn sine ideer og behov.

Stort teknisk potensial

Erik Åsberg.

– Vi ønsker å engasjere større deler medlemsorganisasjonene. Ofte blir klyngearbeid veldig fokusert på forretningsutvikling og den kommersielle siden. Cluster for Applied AI er en praktisk klynge og faget er nært knyttet til det tekniske. Som teknologer tror vi det er stort potensial i å aktivere de tekniske ressursene i medlemsorganisasjonene, kommenterer Erik Åsberg (bildet), CTO i eSmart Systems.

Han peker på at noen har store ressurser og utretter mye, mens andre er små med færre ressurser. Samtidig er noen er svært erfarne innenfor kunstig intelligens, mens andre nettopp har begynt å utforske teknologien.

– Vi ønsker å være med og skape et forum der vi kan dele og få input også fra den tekniske siden, og tror det kan ha stor verdi både for oss og de andre medlemmene. Vi gleder oss til å møte de andre medlemmene i klyngen på en mer teknisk arena enn det som ofte er vanlig i klyngearbeid, sier Åsberg.

Oppstart i januar

Arbeidsgruppen skal ha sitt aller første møte i form av en digital workshop sammen med teknologer fra næringsklyngen NCE iKuben onsdag 13. januar, fra 09.00 til 11.00.

– Det blir en spennende workshop! Denne dagen er vi også så heldige å ha med oss Trym Holter, daglig leder i Norwegian Open AI Lab, som skal fortelle mer om sine aktiviteter, inkludert NorwAI, avslutter Jansson Bjerkman.