Nyopprettet gründerpris skal bidra til mer lokal innovasjon, entreprenør og jobbskaping

– Er du regionens beste gründer, kan du vinne en halv million kroner. For å bidra til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping i regionen, jakter SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus på de beste gründerne i Østfold og Follo.

Gründerprisen Østfold Akershus ble etablert av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus i 2020. Sammen med SpareBank 1 Østfold Akershus ønsker de å bidra til at næringslivet lykkes gjennom å fremme lokal innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping i gamle Østfold og søndre deler av Akershus. Prisen er et samarbeid mellom flere sentrale kompetansemiljøer i regionen, og deles ut til en lokal aktør én gang i året i henhold til søknadskriteriene.

– Vi ser etter deg som allerede har etablert et AS og som har et konsept som er skalerbart, med potensial til å skape flere bærekraftige arbeidsplasser i regionen vår, sier jurymedlem Mona Magnussen i SpareBank1 Østfold Akershus.

Resten av juryen består av Yngvar Trandem fra Mosseregionens Næringsutvikling, Lorenzo Ruscelli fra Smart Innovation Norway, Simen Hesleskaug fra Østfold Follo Nyskapingsfond, Kristin Willoch Haugen fra Innovasjon Norge og Jørgen Schrøder Anonsen Blender Collective.

Kriteriene for å melde seg på konkurransen

  • Dokumentert marked og kundegrunnlag
  • Potensial for lokal jobbskaping
  • Skalerbar forretningsmodell
  • Søker må ha hatt suksess (holder ikke med god forretningsplan)
  • Velfungerende team og nødvendig kompetanse
  • Prisen vil utgjøre en forskjell i virksomhetens videreutvikling
  • Beskrive hvordan midlene skal brukes

Oppfyller du disse, kan du stikke av med førstepremien på 500 000 kroner.

Meld deg på her: https://www.ostfoldfollogrunderpris.no/

Gründerprisen er et initiativ fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og SpareBank 1 Østfold Akershus.

Om SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og gavevirksomheten

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er en stor eier i SpareBank 1 Østfold Akershus. Gavevirksomheten er en viktig del av hvordan banken og stiftelsen utøver sitt samfunnsengasjement og bidrar til bærekraftig utvikling i regionen. Gjennom bankens forretningsmodell, gis det utbytte til eierne som øremerkes allmennyttige formål og gode prosjekter. Dette gis tilbake til lokalsamfunnene gjennom gavevirksomheten i de områdene hvor kapitalen er bygget opp. For SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er dette; Akershus syd, Indre Østfold, Fredrikstad/Hvaler og Mosseregionen.

Contact information

Spørsmål eller ønsker en nærmere prat?

Kontakt Heidi Erøy Hansen, kommunikasjonssjef og bærekraftansvarlig, telefon 97114015