Millions poured in after the launch of Fortress Fund

Scenelysene i simulatorsenteret hadde ikke rukket å bli kalde før millionene rant inn hos CEO for Fortress Fund, Lorenzo Ruscelli.

– Arrangementet var meget vellykket, konstaterer en fornøyd Lorenzo Ruscelli etter å ha loset både fysiske og digitale deltakere gjennom lanseringen av Smart Innovation Norways siste storsatsning – Fortress Fund.

Gjennom et hybridopplegg i simulatorsenteret i Halden kombinert med flere titalls tilskuere via skjerm presenterte innovasjons- og forskningsbedriften planene sine for hvordan de skal bidra til nasjonal, regional og lokal næringslivsutvikling.

– Fortress Fund skal investere i tidligfase teknologibedrifter som bidrar til det grønne skiftet. Denne bransjen skaper tre ganger som mange arbeidsplasser som tradisjonell industri, og med hele miljøet og nettverket til Smart Innovation Norway i ryggen, er det ikke noe annet fond i Norge som kan tilby så mye forvaltning for pengene som det vi gjør. Finansiering er den siste stenen i plattformen vår, understreker Ruscelli, som også er leder for Venture, inkubatoravdelingen hos Smart Innovation Norway.

TA KONTAKT

Lorenzo Ruzcelli
CEO Fortress Fund
+47 941 28 302
Send email

Lorenzo Ruzcelli
– Forankret i solid fagmiljø

Potensielle investorer og andre interesserte var blant de invitert til lanseringen, og det er ingen tvil om at Smart Innovation Norway traff blink både med arrangementet og innholdet. Ti minutter etter at Ruscelli hadde gått av scenen etter endt seanse, tikket det friske millioner inn.
– Vi hadde jobbet inn 50 millioner kroner i fondskapital før lanseringen. Effekten av lanseringen blir en viktig faktor i vårt videre arbeid med å nå det store målet om 100 millioner før sommeren, sier Ruscelli.

Kent Varmedal på Fortress Fund-lanseringen.

En av dem som allerede har investert i Fortress Fund, og som sto på scenen i Smart Innovation Norways simulatorsenter, var Tekna Oslo avdeling, Norges største fagforening for dem med mastergrad innen teknsik-vitenskapelige fag. Representert ved styreleder Kent Varmedal (bildet) snakket han varmt og entusiastisk om hvorfor et enstemmig avdelingsstyre har sagt ja til å investere i det ferske fondet.

– Fortress Fund er forankret i et solid fagmiljø, noe som gir et godt utgangspunkt for at fondet skal lykkes. For oss er ikke avkastningen det viktigste, men den tekniske utviklingen som investeringene vil bidra til. Våre medlemmer har høyere utdanning innen tekniske fag, og Tekna ønsker å bidra til den teknologiske utviklingen i Norge. Det er det essensielle for oss og hovedgrunnen til at vi investerer i Fortress Fund, forteller han.

– Unikt oppsett og sterke ressurser

Smart Innovation Norway har fram til nå investert egne midler og primært bidratt som rådgiver for selskaper som satser på bærekraft og teknologi. Fortress Fund bygges opp av ekstern kapital som gir helt andre investeringskrefter.

Robert Ekrem fra Völur på Fortress Fund-lanseringen.

Robert Ekrem (bildet) er CEO i Völur, en bedrift som jobber med å optimalisere kjøttindustrien ved hjelp av kunstig intelligens. Völur har siden 2019 jobbet tett med Smart Innovation Norway og hatt stor nytte av selskapets nettverk, investeringsvilje og kunnskap.

– Vi har fått hjelp til blant annet søknadsskriving for å hente kapital, de har bistått oss i å få på plass et profesjonelt og godt styre, og de har åpnet mange dører for oss særlig mot virkemiddelapparatet. Det er ingen tvil om at Smart Innovation Norway har et unikt oppsett og sterke ressurser til å hjelpe oppstartsbedriftene som Fortress Fund investerer i, sier Ekrem.

Aktiv investor

Sentrale stikkord for investeringene Fortress Fund kommer til å gjøre, er bærekraft, smarte byer, kunstig intelligens (KI) og digitale energisystemer.

– Fondet har blitt tatt godt imot ute i næringslivet. Det er mange som ser det samme som oss – at det er digitale og bærekraftige alternativ som trengs for å møte mange av de eksisterende og kommende utfordringene verden står overfor, sier Ruscelli og ramser opp eksempler som miljø, helsetjenester, mat, vann, likestilling og grønn energi.

Fortress Fund er første skritt på veien for Smart Innovation Norway til å bli en aktiv investor. Innen fem år planlegger Ruscelli å starte arbeidet med å få på plass et nytt og enda større fond.

– Vi vil investere vår kapital og kunnskap i selskaper som bidrar til nye arbeidsplasser og grønn omstilling med potensial til å lykkes internasjonalt, oppsummerer han.

Fortress Fund lukkes ikke før i juni, og de første investeringene er forventet skal skje i løpet av våren.

Kent Varmedal
POSITIV INVESTOR: Tekna Oslo avdeling ved styreleder Kent Varmedal er opptatt av å støtte teknologiutviklingen i Norge. – Det gjør vi ved å investere i Fortress Fund, sa han fra scenen i simulatorsenteret under lanseringen av fondet til Smart Innovation Norway. Arrangementet var et hybridopplegg med både fysiske og digitale gjester. FOTO: Anja Lillerud