Juridisk helsesjekk tar tempen på startups

Det er mange juridiske spørsmål å ta stilling til når man er gründer. Advokatfirmaet Ræder Bing har samlet de vanligste utfordringene i en juridisk helsesjekk som gir mange svar på kort tid.

Hensikten med den juridiske helsesjekken er å svare på de vanligste spørsmålene knyttet til juridiske forhold for oppstartsselskaper, og å bevisstgjøre gründere på potensielle juridiske fallgruver.

– På den måten skal startupene stå best mulig rustet til å fokusere på det som normalt er viktigst for dem, nemlig det operasjonelle, sier advokatene Kyrre W. Kielland and Silje Bragstad i Ræder Bing.

Telefontjeneste og skjema

Det Oslo-baserte advokatselskapet har bred forretningsjuridisk kompetanse og har samarbeidet tett med Smart Innovation Norway siden sensommeren 2022.

Denne våren styrkes partnerskapet ved at alle inkubatorselskaper, klyngemedlemmer og andre i Smart Innovation Norways nettverk får tilgang til Ræder Bings juridiske helsesjekk til redusert pris.

Kyrre W. Kielland. Foto: Ræder Bing Advokatfirma AS
Kyrre W. Kielland. Foto: Ræder Bing Advokatfirma AS

– Sjekklisten er utarbeidet for startups og tar for seg typiske juridiske risikoområder for oppstartsbedrifter i teknologibransjen, forklarer Kielland.

Kort fortalt består produktet av et enkelt skjema der gründere fyller inn opplysninger som gir en oversikt over selskapets status ut fra et juridisk ståsted.

Ræder Bing har fra før av en «hotline»-tjeneste der man melder inn mer konkrete spørsmål på nett og blir kontaktet av Ræder Bing etter kort tid. Den første halvtimen er gratis, og dersom det viser seg å være behov for ytterligere bistand, gjøres det egne avtaler mellom bedriftene og advokatselskapet til sterkt reduserte priser.

– Unngå fallgruvene

Spørsmålsskjemaet i den juridiske helsesjekken er enkelt og gir gründerne mange svar på relevante spørsmål uten at de må legge altfor mye ressurser i utfyllingen.

Silje Bragstad. Foto: Ræder Bing Advokatfirma AS
Silje Bragstad. Foto: Ræder Bing Advokatfirma AS

– For eksempel får de svar på om bør registrere varemerkene sine, hva slags avtaler de må inngå og med hvem, eller om de kanskje bør få på plass en aksjonæravtale. Anbefalte tiltak videre og omfanget av disse avhenger av informasjonen man oppgir og svarene man får tilbake fra oss, sier Bragstad.

En annen fordel med den juridiske sjekklisten er at den setter i gang tankeprosesser hos gründerne og bevisstgjør dem på forretningsmessige forhold som er viktige, men som de kanskje ikke har tenkt på. Skjemaet fylles ut på et tidlig tidspunkt i oppstartsfasen og kan bidra til at gründerne unngår juridiske fallgruver.

– Det er opp til bedriftene hva de ønsker å ta tak i og når de velger å gjøre dette. Noen svar krever kanskje øyeblikkelig handling mens andre svar er mer relevante senere i prosessen. Uansett kan vi bistå med råd og veiledning på veien videre, forklarer Kielland.

Helsesjekken er ikke en Vendor Due Dilligence (VDD). VDD er en mye mer omfattende gjennomgang av selskapet i en salgsprosess som belyser spørsmål og forhold som er relevante for mulige kjøpere av virksomheten. En slik gjennomgang vil kreve mer arbeid både av gründerselskapet og advokatselskapet.

– Stor verdi for kundene

Ræder Bing har lang og god erfaring med oppstartsbedrifter, og i porteføljen deres finnes blant annet selskaper som de har fulgt hele veien fra tidligfase og fram til notering på Oslo Børs.

Derfor har advokatene hos Ræder Bing god kompetanse om hvilke grep som må gjøres (og når) for å øke sjansen for suksess.

Ved å samarbeide med en inkubator, får advokatselskapet anledning til å bidra til norsk næringsutvikling gjennom å hjelpe startups med å lykkes og bruke ekspertisen sin til å fremme gode ideer. Den juridiske reisen er lik for de aller fleste gründere, og med Ræder Bing og Smart Innovation Norway på laget får man et godt grunnlag til å få kontroll på den delen av virksomheten.

Det var advokat Morten Opstad og inkubatorrådgiver Ståle Bjørnstad som jobbet fram samarbeidet mellom de to aktørene, og det er Kyrre W. Kielland og Silje Bragstad som har hovedansvaret for den juridiske helsesjekken som er en del av samarbeidsavtalen.

– Tilbudet er helt nytt, og enn så lenge har vi lansert det kun til Smart Innovation Norways nettverk og til meget fordelaktige priser. Vi har fått noen tilbakemeldinger allerede, og de har utelukkende vært positive, så vi har tro på at dette gir stor verdi til kundene, sier Kielland og Bragstad.

Kyrre W. Kielland (f.v.), Silje Bragstad og Morten Opstad fra Ræder Bing sammen med Knut H. H. Johansen og Mikael Melitshenko (t.h.) fra Smart Innovation Norway ser fram til å forsterke samarbeidet mellom de to bedriftene. Den juridiske helsesjekken er en sjekkliste som skal hjelpe gründere med å identifisere juridiske fokusområder for virksomheten deres. Foto: Celine Zapffe
Morten Opstad (i midten) er en av initiativtakerne til samarbeidet mellom Ræder Bing Advokatfirma AS og Smart Innovation Norway. Det har resultert i blant annet en juridisk helsesjekk som alle i Smart Innovation Norways nettverk kan benytte seg av til redusert pris. Ordningen organiseres av advokatene Kyrre W. Kielland (t.v.) og Silje Bragstad. Mikael Melitshenko (t.h.) og Knut H. H. Johansen hos Smart Innovation Norway er glad for styrkingen av samarbeidet mellom partene og det forbedrede tilbudet til nettverket. Foto: Celine Zapffe